voor zingeving,  spiritualiteit en ontmoeting, omdat leven meer is …

NATIONAAL PROGRAMMA HEERLEN NOORD

Heerlen-Noord kent een indrukwekkende geschiedenis en een hoopvolle toekomst. Er is veel om trots op te zijn. Die trots vormt de brandstof voor de noodzakelijke inhaalrace die door NPHN wordt aangejaagd. Want wie nu in Heerlen-Noord opgroeit, heeft gemiddeld veel minder kansen op een goed inkomen, een fatsoenlijke woning of om langer gezond te blijven dan in de rest van Nederland. 

Dat is oneerlijk. En daar gaat men samen iets aan doen.

In het Nationaal Programma Heerlen-Noord werken bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties de komende 25 jaar samen aan een betere toekomst voor Heerlen-Noord.

Ron Meyer (1981) groeide op in de Heerlense volkswijk Zeswegen. Aan de Universiteit van Maastricht, studeerde hij Fiscaal Recht was vervolgens 13 jaar vakbondsbestuurder bij de vakbond FNV, 16 jaar fractievoorzitter van de SP in Heerlen en 5 jaar partijvoorzitter van de landelijke SP (2015-2020). In 2021 schreef Meyer het boek 'De Onmisbaren, een ode aan mijn sociale klasse', een ode alle mensen 'achter het spoor', wereldwijd.

Sinds april 2022 is Meyer directeur van het Nationaal Programma Heerlen Noord (NPHLN), en werkt hij er samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden aan om de grote sociale achterstanden in ‘zijn’ Heerlen(-Noord) in te halen.
Zodat het voor de levenskansen en gezondheid van de volgende generaties niet uitmaakt of je in Heerlen-Noord of ergens anders in Nederland geboren wordt. Gelijke kansen voor iedereen. 

Deze inhaalrace is geen sprint maar een marathon. 

Ze vergt inzet en een lange adem van allen. Hier creërt men zelf de eigen toekomst. NPHLN werkt met 19 andere gebieden in Nederland samen in het ‘Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid’. In die 20 gebieden wonen samen bijna 1,3 miljoen mensen.

Het kan alleen maar een heel boeiende en verhelderende avond worden, over werken aan sociale rechtvaardigheid in onze eigen directe omgeving!

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u aangeeft dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!

DATUM

Maandagavond 26 februari 2024

TIJD

19:30 - 21:30 uur

PLAATS

De Brug bij de Kerk aan het Tempsplein 14, Heerlen

SPREKER

Ron Meyer

CONTACTPERSOON

Huib Joosten

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 10,00 inclusief een aangekleed kopje koffie of thee

AANMELDEN

liefst vóór 18 februari 2024

U kunt zich voor deze introductie aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Wij zullen u ongeveer een week van tevoren aan uw aanmelding helpen herinneren.
Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier van uw beeldscherm verdwijnt hebben wij het ontvangen.
E-mailen
Bellen