voor zingeving,  spiritualiteit en ontmoeting, omdat leven meer is …

VRIEND/DONATEUR WORDEN VAN DE DRIE RINGEN

U KUNT ONS STEUNEN DOOR VRIEND/DONATEUR TE WORDEN

Wij zijn een organisatie die uitsluitend draait op vrijwilligers. Voor het organiseren van onze activiteiten zijn we volledig afhankelijk van de deelnemersbijdragen. Maar er zijn ook andere uitgaven. Daarom doen we een beroep doen op onze Vrienden/Donateurs die met een jaarlijkse Donatie ons helpen financieel gezond te blijven. 

Omdat we onze activiteiten graag laagdrempelig willen houden hebben we de afgelopen jaren onze uitgaven aanzienlijk verminderd. Dit neemt niet weg dat er ook kosten blijven stijgen en subsidies van derden inmiddels helemaal zijn opgedroogd.
Bij elkaar heeft dat er intussen toe geleid dat we onze begroting onder de huidige omstandigheden niet meer sluitend krijgen. 

Onze organisatie ontkomt er dan ook aan om de bijdrages van de deelnemers gaandeweg aan de nieuwe realiteit aan te passen.
En meer dan ooit heeft onze organisatie behoefte aan VRIENDEN/DONATEURS die ons helpen ons voortbestaan veilig te stellen.

Wij willen daarom onze Vrienden/Donateurskring graag verder blijven uitbreiden en ook U bent van harte welkom als Vriend/Donateur van De drie ringen.

Van die donaties kunnen we de overheadkosten (papier, inkt, porto etc) betalen zo proberen we de begroting sluitend te krijgen. 

Daarvoor danken wij onze Vrienden/Donateurs zeer!

We geven die erkentelijkheid bovendien jaarlijks vorm door het organiseren van een exclusieve VRIENDENMIDDAG die we kosteloos aan onze Vrienden/Donateurs aanbieden.

Dit jaar bieden we op zaterdagmiddag 19 oktober 2024 een bijeenkomst aan met een lezing over de Camino naar Santiago de Compostela door Leo Arets gecombineerd met muziek van Paul van Loo.

Voor informatie kunt u altijd contact met ons opnemen via het formulier hieronder, of een telefoontje 06 36446567. U mag uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL15INGB0000515790 t.n.v. Stichting DE DRIE RINGEN. 

De donatie bedraagt minimaal €20,00 per jaarmaar meer is natuurlijk bijzonder welkom!!

Vermeldt u bij het overmaken uw naam en adres en schrijf erbij voor welk kalenderjaar de donatie is bedoeld. Zo kunnen wij zien dat U het bent van wie we een donatie hebben ontvangen en kunnen wij u ook uitnodigen voor onze exclusieve VRIENDENMIDDAG.


..--ooOoo--..

Via onderstaand formulier kunt u informatie vragen of zich aanmelden als VRIEND. 

Vult u alstublieft dit formulier in als u voor de eerste keer geld naar ons overmaakt. 

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.

 

E-mailen
Bellen