voor zingeving,  spiritualiteit en ontmoeting, omdat leven meer is …

DEELNEMERSBIJDRAGE 

Uiteraard hangt aan ons aanbod een prijskaartje. We proberen de deelnemersbijdrage zo laag mogelijk te houden. De hoogte ervan mag geen reden zijn om af te zien van deelname aan een van onze activiteiten. Mocht u moeite hebben met de hoogte van de bijdrage voor een activiteit waaraan u zou willen deelnemen, neem dan contact op met ons.

U kunt de deelnemersbijdrage contant betalen bij aanvang van de activiteit.

Bij inschrijving verplicht u zich tot deelname aan en betaling van de desbetreffende activiteit. We rekenen dan namelijk op u bij de planning en begroting.

Natuurlijk kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor u toch niet kunt deelnemen. Laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. 

Bij afmelding korter dan een week voor aanvang van de activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld, blijft de betalingsverplichting in principe bestaan.


E-mailen
Bellen