centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

PROGRAMMA-OVERZICHT 2020-2021

HET PROGRAMMA 20-21 IS WELISWAAR VOORBEREID MAAR OF EN HOE ACTIVITEITEN KUNNEN DOORGAAN IS OP DIT MOMENT NOG NIET DUIDELIJK.

Veel zal ervan afhangen wanneer ons land weer in een min of meer 'normale' modus zal komen en hoe dat voorlopige normaal of nieuwe normaal er uit zal gaan zien. De mate waarin we afstand van elkaar moeten blijven bewaren en de aantallen mensen die mogen gaan samenkomen zullen bepalend zijn voor de keuze van ruimtes, en/of voor het maximale aantal deelnemers. Een en ander zal ook consequentie hebben voor de kosten, grotere ruimtes zijn duurder, en het beperken van het aantal deelnemers zorgt voor lagere deelnemersbijdrages. Toch willen we proberen de maximale eigen bijdrage voor de deelnemers op €10,00 houden. We staan dus voor een uitdaging! 

Met de hierboven beschreven slag om de arm, zullen in de komende tijd in de lijst hieronder de geplande activiteiten voor het seizoen 20 -21 op de website worden geplaatst. De locaties zullen we vooralsnog goeddeels open laten.

Voor een beeld van het soort activiteiten dat wij als De drie ringen organiseren verwijzen we u graag naar de TERUGBLIKKEN.

Als u een programmaregel aanklikt krijgt u uitgebreidere informatie. Scrollt u rustig naar beneden want we hebben veel te bieden dus het is een lange lijst! Aanmelden kunt U zich via het digitale aanmeldingsformulier op de pagina van de betreffende activiteit, maar u mag ons ook mailen, bellen of schrijven. Onder CONTACT vindt u onze gegevens.