voor zingeving,  spiritualiteit en ontmoeting, omdat leven meer is …

HET DOEL VAN 'DE DRIE RINGEN'

is het aanbieden van een ontmoetingsplek om samen het gesprek aan te gaan over zingeving en levensbeschouwing

omdat leven meer is…

De naam van onze stichting is ontleend aan de Parabel van De drie ringen uit ‘Nathan der Weise’ van G.E. Lessing.
De opdracht van deze parabel is :

Heb elkaar lief, wees verdraagzaam en barmhartig.

 

Ons logo bestaat uit 3 open ringen, die verbonden zijn met elkaar.
Open voor dialoog, open voor levensovertuigingen en levenswijzen, die ons al dan niet vertrouwd zijn, open om elkaar te voeden.
Verbonden om te symboliseren dat we juist in verbondenheid met anderen, mens worden en tot bloei komen.

omdat leven meer is…

DE DRIE RINGEN probeert dit doel te bereiken door

*

een plek te creëren waar je welkom bent en waar je je thuis kunt voelen, samen met  anderen.

*

een plaats te zijn waar mensen vanuit verschillende achtergrond en levensgerichtheid elkaar ontmoeten.

*

ruimte te scheppen voor nieuwe inzichten en ruimte te laten voor oude tradities.

*

een breed aanbod van activiteiten te bieden, waarbij zingeving, spiritualiteit en vooral ontmoeting centraal staan.

Stichting DE DRIE RINGEN bestaat uit een groep vrijwilligers die zich inspannen om elk jaar weer een boeiend programma samen te stellen. Wanneer u dat programma bekijkt vindt u vast iets dat u aanspreekt.

Kortom:
DE DRIE RINGEN

voor zingeving, spiritualiteit en ontmoeting 

omdat leven meer is...
DE GESCHIEDENIS VAN 'DE DRIE RINGEN'

DE DRIE RINGEN komt voort uit een instituut dat in 1981 is opgericht door een zestal dekens uit de Oostelijke Mijnstreek onder de naam 'Stichting Pastorale School Mijnstreek', later gewijzigd in de 'Stichting Pastorale School Zuid-Limburg' (1995). In 2006 is men overgestapt op een nieuwe naam, omdat inmiddels zowel het woord 'school' als het woord 'pastoraal' verkeerde associaties opriep.

In het begin van de jaren '80 (na de benoeming van bisschop Gijssen) werden de mogelijkheden en de pastorale taken van veel vrijwilligers in het werkveld systematisch teruggedrongen. Toerusting op termijn werd alleen mogelijk als men zich conformeerde aan de inzichten van het bisdom Roermond. Daarmee bleven veel mensen in de kou staan. De aanleiding om de Pastorale School te stichten was: deze groep vrijwilligers toch toerusting te kunnen geven. Daarom was er de eerste jaren ook een echt tweejarig curriculum: een school dus. Nadat deze groep vrijwilligers "bijgeschoold" was, veranderden aanbod en werkwijze langzamerhand steeds meer in een divers cursusaanbod.

Tegenwoordig is DE DRIE RINGEN een open organisatie die mensen persoonlijk wil bereiken en waar iedere geïnteresseerde welkom is.

De cursussen van de Pastorale School werden in de beginjaren op verschillende plaatsen ondergebracht. Daarna is een aantal jaren huisvesting gevonden in het gebouw van de Universiteit voor Theologie en Pastoraat (UTP) in Heerlen. Toen de UTP echter uit Heerlen verdween, moest ook de Pastorale School een nieuw onderkomen zoeken. Uiteindelijk kwam het kantoor terecht in de pastorie van de parochie St. Vincentius à Paulo in Brunssum, beter bekend als de "kerk van Rumpen". Omdat die ruimte te klein was om er ook cursussen te verzorgen en omdat het kantoor naast het Romboutscollege stond, werd samenwerking gezocht met deze school en werd daar cursusruimte gehuurd. Daarnaast waren er regelmatig activiteiten in de Pelgrimskerk in Brunssum, De Brug, de Bernardinuskapel en de Andreaskerk in Heerlen, bij de Zusters Onder de Bogen in Maastricht en in Kasteel Wijnandsrade.  

In 2006 - bij de viering van het 25-jarig jubileum - is de naam gewijzigd in: 

DE DRIE RINGEN, centrum voor spiritualiteit en zingeving.

Een eigen centrum hebben we niet meer sinds februari 2019. Alleen een kantooradres:   Elisa-Gracht 76, 6465CZ KERKRADE  

In 2016 hebben we ons 35 jarig jubileum gevierd onder het motto: '35 jaar op pad maar nog springlevend'. 

Via de link hiernaast vindt u een terugblik ter gelegenheid van het 35 jarig jubileum


En in mei 2023 vierden we, met enige vertraging i.v.m. de coronapariode waarin we niet in grotere groepen bij elkaar konden komen, zelfs ons 'robijnen' 40 jarig jubileum, bewust van onze schatplichtigheid aan onze voorgangers van de afgelopen 40 jaar. Kees Posthumus en Henk van Glabbeek hadden speciaal voor dit jubileum een voorstelling over de Parabel van De drie ringen gemaakt.

De jubileumspeech van de voorzitter, Leo Arets, vindt u hiernaast.


Ooit is de Pastorale School vanuit een Katholieke achtergrond gestart, maar kreeg langzamerhand een breder karakter. DE DRIE RINGEN heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een organisatie waar bestuur en vrijwilligers vanuit hun diverse vertrouwde achtergronden, met een open blik voor het onbekende, een variatie aan activiteiten te realiseren, wat u zult kunnen herkennen, wanneer u het programma bekijkt.   

Nog altijd houden we ons bezig met zingeving, spiritualiteit en vooral met ontmoeting, omdat leven meer is ...

CONTACTINFORMATIE VINDT U HIER

DE ORGANISATIE VAN 'DE DRIE RINGEN' 

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Leo Arets

voorzitter

leoarets@home.nl


Orma de Graaf

secretaris

secretariaat@dedrieringen.org 

06 36446567

Huub Bergsma

penningmeester

huub_bergsma@hotmail.com 

045 5463772

Huib Joosten

vice-voorzitter

huibjoosten@hotmail.com

06 53380628

In de Programmaraad hebben zitting:

Leo Arets

leoarets@home.nl


Huub Bergsma

huub_bergsma@hotmail.com 

045 5463772

Orma de Graaf

secretariaat@dedrieringen.org 

06 36446567

Svetlana Heurkens - Zacharova

s.zacharova@hotmail.com


Kees Hollemans

holl2582@gmail.com 

043 3060349

Huib Joosten

huibjoosten@hotmail.com 

06 53380628

Marina Kessels

jmkessels@gmail.comhier is nog plaats voor u!


DE DRIE RINGEN werkt uitsluitend met vrijwilligers. 

Van bestuur tot programmaraad tot 'specialisten', alle taken worden verricht door vrijwilligers. Meer informatie over het vrijwilligersbeleid vindt u hier.

DE DRIE RINGEN vindt veiligheid erg belangrijk. 

Daarom kan het zijn dat we bij onze activiteiten aanwijzingen geven inzake uw en onze veiligheid. Wij vragen u deze zorgvuldig in acht te nemen. Wanneer u deze aanwijzingen niet of onvoldoende opvolgt ligt het mogelijke risico bij u en zullen wij elke vorm van aansprakelijkheid afwijzen. 


E-mailen
Bellen