centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

WELKOM OP DE WEBSITE VAN 

De drie ringen 

Alles lijkt stil te staan maar de Sint rijdt gelukkig gewoon over de daken. De situatie rond Corona verbetert heel langzaam maar we zullen elkaar toch nog een poosje moeten missen. We vertrouwen er wel op dat we donderdagmiddag 17 december samen de ADVENTSMIDDAG kunnen vieren, om even stil te staan bij de naderende kerst en onze paarden UIT TE SPANNEN OP DE ROUTE NAAR BETHLEHEM. U kunt zich daar dus voor aanmelden.

U kunt zich hiervoor en voor alle andere activiteiten na half december gewoon aanmelden want zodra het weer verantwoord is gaan we verder met ons programma!
Intussen zullen we proberen weer op afstand met elkaar in contact te blijven via de website en onze Nieuwsbrieven. 
U mag ook altijd even bellen voor vragen, opmerkingen ideeën of gewoon een praatje 

met Orma de Graaf: 06 36446567

Het zal zeker niet altijd meevallen. Veel van ons zullen weinig mensen meer zien en in tegenstelling tot de lockdown in het voorjaar, zien we nu niet de lente maar de winter op ons af komen. Het wordt steeds kouder en donkerder en waar we in het voorjaar nog troost vonden in lekker naar buiten gaan en genieten van alles wat de natuur ons biedt, spreekt dat in het vaak natte en koude najaar minder vanzelf .
Daarom steken we op deze website elke woensdag en zondag elkaar een hart onder de riem in de vorm van een spreuk, een gedicht, een gedachte of filmpje. Bovendien zullen er ook terugblikken te zien zijn van activiteiten die we in de afgelopen jaren hebben beleefd met elkaar.
Als er dingen zijn die u graag met De drie ringen-gemeenschap wilt delen nodigen we u uit ons deze toe te sturen (secretariaat@dedrieringen.org).
 
Zorg goed voor uzelf en elkaar en blijf gezond!
21-11-22
u kunt de filmpjes op groot scherm bekijken door op het blokje in het beeld te klikken

THANK YOU FOR THE MUSIC - Voca People

Woord van de Wester 22 november 2020

 TERUGBLIK

28 november 2018: BLOEIENDE TOEKOMST OF TITANIC?

Het was een boeiende, informatieve lezing, met ook wel een licht-dreigende ondertoon. Waar en wanneer eindigt onze welvaart? Gaat dat vrijwillig of met een grote knal?
Dr.Rohling begon met Karl Marx. Die zag door het kapitalisme steeds meer mensen “buiten de boot” vallen. Maar in onze tijd vallen er nog veel meer buiten de boot. Er moet iets veranderen, het neokapitalisme kan niet ongebreideld verder gaan. Gebeurt dat wel, dan knalt ons schip ongetwijfeld op een ijsberg. Maar hoe kun je remmen? Dat moet vanonder af komen, wij moeten met minder genoegen nemen en consuminderen. Begin bij de kinderen, een grote taak voor ouders en onderwijs. Met dwang wordt niets bereikt. Ondanks alles had de inleider een lichte hoop, sommige toehoorders iets minder.
Dr.Rohling is een zeer deskundige en zeer bescheiden inleider. Wij hopen hem nog vaak in ons midden te hebben.
 

18-11-20
u kunt de filmpjes op groot scherm bekijken door op het blokje in het beeld te klikken

AANRAKING - Yentl en De Boer

HOOP - Louis van Dijk & Jenny Arean


TERUGBLIK

11 december 2018: OUD-KATHOLIEKEN, EIGENAARDIG, EVENWAARDIG

We waren we te gast in het Clemensdomein in Brunssum/Oud Merkelbeek. Emeritus priester Piet Coemans van de Oud Katholieke Kerk vertelde boeiend over zijn kerk. Zijn beginvraag aan de deelnemers was: "wat brengt je hier?" De antwoorden waren onder meer:  nieuwsgierigheid, verschillen met de RK kerk en oecumenisch willen zijn. Daarna vertelde hij zijn persoonlijk verhaal: na een aantal jaren priester te zijn geweest in de RK kerk nam hij daar ontslag, uittreden vond hij niet de juiste term. Daarna ervoer hij een leegte die bleef tot de Oud Katholieke Kerk op zijn pad kwam. Daar is hij een tijd actief kerkganger geweest, waarna de vraag kwam of hij in het ambt wilde terugkeren. Tot zijn emeritaat is hij daarna pastoor geweest in de OKK en ook nu is hij er nog actief betrokken en als priester. De drie M’s: Maatschappij, Medemens en Mysterie, zijn in zijn leven een richtsnoer.
De Nederlandse RK schuilkerken en de Jansenisten vormen vanaf ca. 1750 de basis van de Oud Katholieke Kerk. Omdat Rome in deze roerige tijd geen bisschop wilde benoemen in Nederland werd uit de eigen gelederen een bisschop gekozen buiten Rome om, en geldig gewijd, waardoor in feite een Kerk ontstond los van Rome. Na 1870 riepen de dogma’s van de onfeilbaarheid van de paus en van de onbevlekte ontvangenis veel weerstand op die in meerdere landen leidde tot afscheiding en het stichten van nieuwe kerken met een aan landen gekoppelde synodale bestuursvorm. Hierbij waren vertegenwoordigers uit alle geledingen in het bestuur aanwezig. Deze kerken zochten toenadering tot de reeds langer bestaande OKK in Nederland.
De OKK kerk gaat wat betreft haar inspiratie terug naar de ‘oude’ situatie in de eerste eeuwen van de kerk: ‘versieringen’ die er later waren bijgekomen verdwenen: de kerk werd ‘opnieuw geboren’. Traditie bestaat wel, maar is een levend fenomeen en ontwikkelt zich in de tijd, is niet star. De liturgie en de eredienst blijven vrijwel hetzelfde als in de RK kerk. Er kwamen al vroeg vrouwelijke priesters en homoseksualiteit of andere levensvormen zijn is geen belemmering om priester te zijn. Het streven naar oecumene is al heel lang een belangrijk doel, en de OKK heeft dan ook aan de wieg gestaan can de Nederlandse Raad van Kerken. De OKK vindt een deel van haar kracht in de kleine gemeenschappen.
Er kwam veel meer aan bod, met name tijdens de vele vragen, die beantwoord werden zonder te polariseren tussen ‘geloven’ of kerkgenootschappen. Al met al veel relevante informatie die met veel toewijding gebracht werd. Orma bracht de waardering van de aanwezigen over.
Ten slotte zette Orma Peter Kleuters, de grote animator achter het Clemens domein, in het zonnetje; hij is door Brunssum als de vrijwilliger van het jaar gekozen. Zelf betrok hij de groep vrijwilligers bij dit eerbetoon. Een mooie middag !

 15-11-20

Woord van de Wester 15 november 2020

De wil van het Volk - Jules de Corte

u kunt de filmpjes op groot scherm bekijken door op het blokje in het beeld te klikken


TERUGBLIK

20 april 2018: WANDELING 'FRUITLINTEN IN HET GELEENBEEKDAL'

Het eerst deel van de wandeling voerde ons via de Weltervijver naar Benzenrade. Ondertussen was de bloesem rond  de vijver en in de dorpskern al volop te bewonderen. Vanuit Benzenrade gingen we in een behoorlijk klim helemaal naar Imstenrade, boven op het plateau. Onderweg prachtige bloeiende bomen en veel vergezichten: een zoekplaatje om bekende gebouwen of plaatsen te spotten. Aangekomen bij Imstenrade ging het richting de Keverberg weer naar beneden: mooie hoogstam bloesem, langs de achterkant van Putberg. Met recht de mooiste tijd van het jaar om daar te wandelen. De plotseling uitgebarsten zomerse warmte van deze lente zorgde er ook helaas voor dat een tweetal wandelaars moest afhaken. Ter plekke werd geregeld dat zij met de auto naar hun plaats van bestemming werden gebracht. Teruggekomen in Welten bij Café Teerling (bekend van het jaarlijkse toernooi: paaseieren ‘tietschen’) werden de warmte en het vochtverlies tegen gegaan met een frisse dronk. Een prachtige wandeling op een prachtige en erg warme lentedag. 

11-11-20

Ballerina ben je voor het leven!!

Baat bij muziek - Daniel Lohues

u kunt de filmpjes op groot scherm bekijken door op het blokje in het beeld te klikken


TERUGBLIK

19 april 2018: BEZOEK AAN DE ABDIJ VAN BERNE

We waren te gast in de Abdij van Berne in Heeswijk Dinther. Na aankomst bleek de Abt nog onderweg te zijn van Schiphol na een reis naar Amerika: vertraging. Toch was hij kort na aankomst al bij ons om te vertellen over de Norbertijnen, hun werk en hun spiritualiteit. Een enthousiast verteller met heel open antwoorden op onze vragen. Dat hij dat na de lange reis wilde doen werd enorm gewaardeerd.
Om 12.15 vierden we samen de eucharistie waarin veel werd gezongen.
We kregen een goed verzorgde lunch met heerlijke aspergesoep. Daarna een rondleiding door de abdij waarbij veel aspecten uit de rijke geschiedenis ter sprake kwamen. Ondanks deze lange geschiedenis staat de abdij stevig in het hedendaagse leven. Ze verzorgen een aantal parochies, zijn o.a. ook met jongeren bezig en zoeken naar hedendaagse vormen van kerk zijn en liturgie. Er zijn 19 inwonende Norbertijnen, een aantal hoog bejaard. Hun maatschappelijke betrokkenheid blijkt ook uit de gastvrijheid die zij een aantal statushouders bieden tot deze zelf een verblijfplaats hebben.
Na een bezichtiging van de mooie tuin en de uitgebreide boekhandel, met eigen uitgeverij, bezochten we het proeflokaal waarbij de niet-rijders genoten van een Witheer, Prior of Abt van Bernes kloosterbier. Een erg mooie dag en ook erg mooi weer. 
08-11-20

We will survive

Woord van de Wester 8 november 2020

u kunt de filmpjes op groot scherm bekijken door op het blokje in het beeld te klikken


TERUGBLIK

23 januari 2018: BEZOEK AAN DE HINDOEÏSTISCHE MURUGANTEMPEL IN HEERLEN

Tijdens een voorbereidende avond informeerde Gard Verstegen ons over de kenmerkende begrippen en verschillende stromingen binnen het Hindoeïsme waarbij ook de tempelindeling en de uitbundige tempelbeelden en feestdagen aan bod kwamen.

Zodoende waren wij enigszins voorbereid toen wij vervolgens 2 weken later op 23 januari met een 20 tal deelnemers de Murugantempel in Heerlen bezochten. We werden om 18.00 uur vriendelijk ontvangen door onze contactpersoon de heer Kumar Sivakumaran en moesten onze schoenen uittrekken alvorens de tempel te betreden. Daar werden we, aan de hand van een uitgereikte plattegrond, door een Hindoeïstische priester rondgeleid langs de verschillende kleurrijke altaren met een toelichting over de daar aanbeden goden. In deze tempel wordt de Saiva stroming beoefend waarbij de god Shiva de hoofdgod is.

Na een korte pauze begon de officiële tempeldienst die geleid werd door een hoofdpriester. Inmiddels waren er meerdere gelovigen binnen gekomen en samen volgden wij de priester die bij elk van de diverse altaren en afbeeldingen bepaalde reinigings- en offerterituelen uitvoerde. Daarbij werden ook de gevraagde intenties voorgelezen en werden vruchten en bloemen geofferd. Al met al voor ons westerlingen een indrukwekkende ceremonie.

Na afloop van de dienst, inmiddels was het 20.30 uur, werden we gastvrij uitgenodigd om gezamenlijk met de overige aanwezigen de maaltijd te nuttigen die bestond uit rijst met diverse heerlijke vegetarische gerechten.

We bedankten Kumar voor deze indrukwekkende avond en zullen graag gebruik maken van zijn aanbod om in de toekomst zeker weer een bezoek te brengen aan de tempel. 

04-11-20

Als alles duister is .... Taizé

Bird Song Opera

 u kunt de filmpjes op groot scherm bekijken door op het blokje in het beeld te klikken


TERUGBLIK

 23 april 2018: DE REFORMATIE EN DE EUREGIO

Met een klein, maar heel geïnteresseerd groepje waren we te gast in de pastorie van de Protestantse kerk in Vaals. We werden rond 10 uur hartelijk ontvangen met koffie en vlaai en getrakteerd op een boeiend historisch verhaal door Kees Hollemans, een ras-verteller, over de plaats die Vaals heeft vervuld in de geschiedenis van de Reformatie. De Protestanten uit Aken werden steeds meer beperkingen opgelegd door de Duitse machthebbers en dat dreef hen voor hun godsdienstoefeningen de grens over naar de liberale Nederlanden en zo streken ze in Vaals neer. De architectonische sporen zijn nog altijd in Vaals terug te vinden en Kees Hollemans gidste ons hier, enthousiast verhalend, tijdens een zonovergoten wandeling, langs. De mooie Protestantse kerk was hiervan het sluitstuk. Vervolgens stond voor ons een lunch klaar met soep, broodjes en fruit. De omvang van de groep leende zich goed voor een geanimeerd tafelgesprek over de plaats van Protestantse kerk, en de kerk in het algemeen, in de huidige samenleving. Een onderwerp waarover je nooit raakt uitgesproken en dat ons veel stof tot nadenken mee naar huis gaf. Na de maaltijd was er nog ruimte voor het uitwisselen van vragen antwoorden over de Reformatie in de Euregio. Een boeiende en zonnige dag die, na nog een kopje koffie of thee, rond 15:00 werd afgesloten!

U KUNT ZICH NOG ALTIJD GEWOON AANMELDEN VOOR ACTIVITEITEN NA HALF DECEMBER 2020 

Een overzicht van ons hele programma vindt u HIER

E-mailen
Bellen