centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

Stichting Vrienden van De drie ringen

Vriend van De drie ringen worden?

De drie ringen is voor het verrichten van haar werkzaamheden volledig aangewezen op vrijwilligers. Incidentele kleine subsidies en giften maken, samen met de deelnemersbijdragen de activiteiten mogelijk. 

Om De drie ringen wat meer financiële armslag te geven is de Stichting Vrienden van De drie ringen opgericht. De donaties die de Stichting van de Vrienden ontvangt, worden opzij gezet voor extra uitgaven die De drie ringen niet zelf zou kunnen bekostigen of voor het organiseren van speciale activiteiten.

De bestuursleden van de Stichting Vrienden van De drie ringen zijn:

  • Peter Bisscheroux, voorzitter
  • Anny Vaessen, secretaris
  • Gerard Mol, penningmeester

Wij willen onze Vriendenkring graag nog verder uitbreiden. Ook U kunt Vriend(in) van De drie ringen worden door een donatie over te maken op banknummer NL53INGB0004584159 t.n.v. Stichting Vrienden van De drie ringen. Vermeldt u daarbij uw naam en adres zodat we weten dat de donatie van u komt en schrijf erbij voor welk kalenderjaar de donatie is bedoeld. De donatie bedraagt minimaal €15,00 per jaar. 

Als u mensen in uw omgeving kent die ook belangstelling hebben om Vriend te worden, laat het ons dan weten. Wij zorgen er dan voor dat zij de nodige informatie ontvangen.

Zoals hierboven reeds vermeld willen we onze Vrienden ook iets bieden. In de eerste plaats ontvangen zij een Programmaboekje. Daarnaast organiseren we elk jaar aan het begin van het seizoen een 'Vriendenmiddag', een activiteit speciaal voor de Vrienden van De drie ringen. Afgelopen oktober hebben we bijvoorbeeld een kijkje genomen achter de muren van het Klooster in Wittem

..--ooOoo--..

NB! Meldt u zich alstublieft ook met onderstaand formulier aan als u geld naar ons overmaakt. Zo kunnen wij zien dat U het bent van wie we een donatie hebben ontvangen en kunnen wij u ook uitnodigen voor onze vriendenmiddag!

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.