centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

STICHTING VRIENDEN VAN De drie ringen

Vriend van De drie ringen worden?

De drie ringen is voor het verrichten van haar werkzaamheden volledig aangewezen op vrijwilligers. Incidentele kleine subsidies en giften maken, samen met de deelnemersbijdragen de activiteiten mogelijk. 

Om De drie ringen wat meer financiële armslag te geven is de Stichting Vrienden van De drie ringen opgericht. De donaties die de Stichting van de Vrienden ontvangt, worden opzij gezet voor extra uitgaven die De drie ringen niet zelf zou kunnen bekostigen of voor het organiseren van speciale activiteiten.

De bestuursleden van de Stichting Vrienden van De drie ringen zijn:

  • Peter Bisscheroux, voorzitter
  • Anny Vaessen, secretaris
  • Gerard Mol, penningmeester

Wij willen onze Vriendenkring graag nog verder blijven uitbreiden en ook U bent van harte welkom als Vriend(in) van De drie ringen.  Dat kan door een donatie over te maken op banknummer NL53INGB0004584159 t.n.v. Stichting Vrienden van De drie ringen

De donatie bedraagt minimaal €15,00 per jaarmaar meer is van harte welkom!!

Vermeldt u bij het overmaken uw naam en adres zodat we weten dat de donatie van u komt en schrijf erbij voor welk kalenderjaar de donatie is bedoeld. Zo kunnen wij zien dat U het bent van wie we een donatie hebben ontvangen en kunnen wij u ook uitnodigen voor onze exclusieve VRIENDENMIDDAG.

Zoals hierboven al vermeld, bieden we exclusief aan al onze vrienden/donateurs, oude en nieuwe, eens per jaar, traditioneel in de maand oktober, een vriendenmiddag aan. Het is de bedoeling dat de vrienden/donateurs op zaterdag 2 oktober 2021 worden ontvangen in de ABDIJ ROLDUC te Kerkrade. Zodra er een datum is vastgesteld krijgen alle vrienden/donateurs daarvan persoonlijk bericht!

..--ooOoo--..

Via onderstaand formulier kunt u informatie vragen of zich aanmelden als VRIEND. 

Vult u alstublieft ook dit formulier in als u voor de eerste keer geld naar ons overmaakt. 

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.

 

E-mailen
Bellen