centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

STICHTING VRIENDEN VAN De drie ringen

Vriend van De drie ringen worden?

De drie ringen is voor het verrichten van haar werkzaamheden volledig aangewezen op vrijwilligers. Incidentele kleine subsidies en giften maken, samen met de deelnemersbijdragen de activiteiten mogelijk. 

Om De drie ringen wat meer financiële armslag te geven is de Stichting Vrienden van De drie ringen opgericht. De donaties die de Stichting van de Vrienden ontvangt, worden opzij gezet voor extra uitgaven die De drie ringen niet zelf zou kunnen bekostigen of voor het organiseren van speciale activiteiten.

De bestuursleden van de Stichting Vrienden van De drie ringen zijn:

  • Peter Bisscheroux, voorzitter
  • Anny Vaessen, secretaris
  • Gerard Mol, penningmeester

Wij willen onze Vriendenkring graag nog verder blijven uitbreiden en ook U bent van harte welkom als Vriend(in) van De drie ringen.  Dat kan door een donatie over te maken op banknummer NL53INGB0004584159 t.n.v. Stichting Vrienden van De drie ringen

De donatie bedraagt minimaal €15,00 per jaarmaar meer is van harte welkom!!

Vermeldt u bij het overmaken uw naam en adres zodat we weten dat de donatie van u komt en schrijf erbij voor welk kalenderjaar de donatie is bedoeld. Zo kunnen wij zien dat U het bent van wie we een donatie hebben ontvangen en kunnen wij u ook uitnodigen voor onze vriendenmiddag! 

Als u mensen in uw omgeving kent die ook belangstelling hebben om Vriend te worden, laat het ons dan weten. Wij zorgen er dan voor dat zij de nodige informatie ontvangen.

Zoals hierboven reeds vermeld willen we onze Vrienden ook iets bieden. In de eerste plaats ontvangen zij een Programmaboekje. Daarnaast organiseren we elk jaar aan het begin van het seizoen een 'Vriendenmiddag', een activiteit speciaal voor de Vrienden van De drie ringen. Op zaterdagmiddag 12 oktober aanstaande zullen de Vrienden worden ontvangen in de JEZUÏETENBERG in Maastricht.


..--ooOoo--..

Via onderstaand formulier kunt u informatie vragen of zich aanmelden als VRIEND. 

Vult u alstublieft ook dit formulier in als u voor de eerste keer geld naar ons overmaakt. 

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.