centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is ...

TERUGBLIK ACTIVITEITEN 2016 JULI - DECEMBER

(door op de foto's te klikken kunt u ze vergroten)  

15 december: KERSTMIDDAG IN WIJNANDSRADE

Met een twintigtal deelnemers beleefden we een mooie Kerstmiddag in het Gemeenschapshuis in Wijnandsrade. De ruimte was sfeervol aangekleed, en aan die decoratie was te zien dat het thema voor de middag "Engelen" was. Nelleke wist ons te boeien met een aantal mooie vertellingen waarin engelen centraal stonden. We kennen het verhaal van de Engelenschare die de blijde boodschap verkondigt, maar wat zijn engelen nou eigenlijk? Hebben we daar een beeld van en spelen ze een rol in ons leven? Deze vragen waren onderwerp van gesprek en het bleek dat engelen zich voor eenieder weer anders manifesteren en dat wat de een een engel noemt voor een ander 'een goed mens' is of 'liefde'. Kortom voldoende gespreksstof. Het Blokfluitensemble Opus 6 onder leiding van Mathieu Vermeulen bracht een aantal prachtige kerstliederen ten gehore, steeds met een korte uitleg over de oorsprong van de liederen en geen van de aanwezigen zal ooit meer denken dat een blokfluit gewoon een blokfluit is. Kortom, prachtige muziek! Ook voor kerst-lekkers bij de koffie en thee was gezorgd. Na een mooie, gezellige en geanimeerde middag ging ieder met een engelenafbeelding, engelenboodschap en een kerstlichtje met de beste wensen van De drie ringen naar huis.

6 december: WIE IS DE MENS, WIE BEN IK?

Naar een antwoord op deze intrigerende vraag die de mensheid zich al eeuwen lang stelt gingen we gedurende deze middag op zoek.  Dr. Rohling gaf ons daartoe op zijn eigen inspirerende en boeiende wijze een kijkje in wereld van verschillende filosofische stromingen. Onder anderen Plato, Aristoteles, Kant en Darwin passeerden in vogelvlucht de revue. Meer aandacht werd besteed aan het werk van de Duits-Joodse Filosoof Max Scheler (1874-1928) en diens betekenis voor de fenomenologie en de wijsgerige antropologie. Na een korte pauze met koffie en vlaai, schetste Dr. Rohling een aantal mogelijke richtingen en ontwikkelingen waarmee wij, als gevolg van voortschrijdende wetenschap en techniek in de nabije toekomst geconfronteerd zullen worden. Ook bij de aanwezige deelnemers aan deze bijeenkomst liepen de meningen omtrent de waarde en het nut van de nieuwe verworvenheden en hun mogelijke effecten op de mensheid sterk uiteen. Dr. Rohling sloot deze boeiende bijeenkomst af met de conclusie dat wij beschikken over een vrije wil en dat wij op grond daarvan vrij zijn in het maken van de, hopelijk juiste, keuzes voor onze toekomstige samenleving.

Kortom een geslaagde middag in de uitstekende locatie van het Parochiehuis in Nieuwenhagerheide met een onverwacht grote opkomst van 28 deelnemers.   

1 december: BEZOEK AAN MOEDERCENTRUM 'DE HEKSENKETEL'

Op 1 december waren we te gast bij moedercentrum de Heksenketel’ Mijnzetellaan, Zeswegen, Heerlen.

We maakte kennis met een aantal aanwezige vaste bezoekers en gebruikten de dagelijkse lunch met hen. Nicole Moutarde, coördinator van het moedercentrum, leidde ons daarna rond en vertelde over het ontstaan, het doel en de huidige mogelijkheden ervan: het centrum draait op het werk van vrijwilligers die het centrum dragen. Een aantal van hen is ooit is als bezoeker binnengekomen en heeft zich ontwikkeld tot steunende kracht.

Daarna volgde onder leiding van Esmeralda Thieman een workshop: ‘platte stenen op hout’. Iedereen kon zijn eigen materialen uitzoeken, een ontwerp maken en aan de slag gaan. Verwonderlijk wat daar met hulp van Esmeralda uit ontstond. 

Al lunchend en werkend werden ervaringen uitgewisseld. Een middag van ontmoeting. We waren onder de indruk van de hartelijke ontvangst en de warme sfeer die bij het gezamenlijk werken voelbaar was en de aanwezigen vonden dan ook dat het naar meer smaakte.

29 november: HEILIG SCHRIFT

Van de vijf aanmelders gingen er op dinsdagmorgen, door gezondheids- en familieomstandigheden maar twee op pad naar het Catharijneconvent in Utrecht, vol goede voornemens er een mooie dag van te maken. Dat is ruimschoots gelukt ondanks anderhalf uur (!!) vertraging met de trein op de heenweg. We waren er gelukkig tijdig voor de lezing over het Utrechts Psalter en konden zelfs van tevoren nog even lunchen. De presentatie over het Psalter was buitengewoon boeiend en verrassend. Alweer bleek hoe beperkt onze blik is op de vroege middeleeuwen. Wat een bijzondere en ook humoristische illustraties van de oude psalmen zagen we voorbij komen! Dat de lezing een half uur uit liep was dan ook helemaal niet erg. Wel jammer was dat we al met al nogal wat minder tijd hadden om de collectie van het Catarijneconvent te bezoeken. We hebben ons beperkt tot de tentoonstelling Heilig Schrift. We zagen prachtige geschriften van de Heilige Boeken van het christendom, de islam en het jodendom. Wat mooi ook dat ze hier zij aan zij in de vitrines te zien waren. We werden enorm getroffen door een afbeelding van Maria (Maryam) met het kindje Jezus uit een Islamitisch verhalenboek. De tentoonstelling loopt nog tot en met 8 januari 2017. Wij willen zeker nog een keer terug om alle indrukken dieper te kunnen laten doordringen en als u de kans hebt.... doen.... gaan!

25 november: WANDELING VUURSTEENGROEVE

De animo voor deze laatste groevewandeling  was minder: waarschijnlijk te wijten aan het jaargetijde! Meerdere inschrijvingen werden uiteindelijk weer geannuleerd: het weer speelde echter prima  mee: zon, niet koud en weinig wind. Goedgemutst werd door een 6-tal wandelaars de  “rode paaltjesroute” van Sint Geertruid gevolgd, richting Savelsbos. 

Via een mooie straat met een groot aantal vakwerkhuizen werd de bosrand bereikt, waarna de route steil bergafwaarts ging! Wie de term ‘hellingbos’  goed interpreteert, beseft dan datzelfde hoogte  ook weer geklommen zal moeten worden! De klim viel niet mee! De goed verzorgde traptreden “verdwenen” ergens in het “bovenbos”, maar met een aantal rustpauzes bereikte iedereen toch de top.

Via goed begaanbare  paden werd de vuursteenmijn bereikt, die helaas slechts aan de buitenkant te bewonderen viel; i.v.m. de overwintering van vleermuizen is bezoek - via Staatsbosbeheer – uitsluitend  tot de maand oktober mogelijk. Zeer waarschijnlijk vanaf 2017 helemaal niet meer!

Ter plekke werd aan de hand van verstrekt leesmateriaal historie en betekenis van de mijn onder de loep  genomen. Daarna verder naar de Henkeput; ook hier werd ingegaan op historie en betekenis!

De laatste paar kilometer van deze mooie wandeling werden op het fruitplateau afgelegd, waarna de beloning in “De Koekenpan” besteld kon worden.

23 november: DE ROEPENDE KLOKKEN VAN TAIZÉ

Een mooi overzichtelijk beeld van ‘Taizé.’

Voor een groot gehoor toonde Orma een powerpoint over de communiteit  van Taizé, vooral over de stichter Roger Schutz. Over zijn levensloop, zijn idealen van vreedzaam samenleven met mensen van verschillende religies. Duidelijk werd dat dit vanuit een christelijke, oecumenische visie beleefd wordt. De broeders leven hun leven gezamenlijk, celibatair en in grote eenvoud.

Sinds het ontstaan heeft de broederschap een grote toeloop van jongeren gekend, die zochten naar een invulling van hun leven. Zij vinden in de gezamenlijke diensten in de Verzoeningskerk, de bijbeluitleg en de onderlinge gesprekken een inspiratie hoe met hun leven verder te gaan.

Er volgde een film waarin jongeren aangaven wat zij in Taizé vinden en hoe ze dit ondergaan. Boeiend om deze indrukken te zien. Daarna nog een kort fragment waarin de interviewer Frenk van der Linden, in het TV programma ‘Adieu God’,  aangaf dat Taizé de enige plek was waar hij nog verbinding voelde met ‘God of godsdienst’.

Na de pauze beantwoordde Orma met veel enthousiasme een aantal vragen en zongen en luisterden we samen naar Taizé-liederen: korte teksten op mooie muziek die steeds worden herhaald, met een meditatief karakter. Je wordt daarin ondergedompeld.

De geplande reis naar Taizé in mei 2017 is met 8 deelnemers volgeboekt: de planning is om een dergelijke reis in september/oktober 2017  te herhalen.

Het was zeer de moeite waard.

Door Orma was het lokaal sfeervol aangekleed en we werden voortreffelijk verzorgd met Franse delicatessen.  

17 november: TAIJI QUAN, EEN WORKSHOP

De twee  avonden over het Taoïsme werden gevolgd door een avond over Taiji(Quan). De inleider, dhr. Kierty Verbooij uit Maastricht beoefent al meer dan 40 jaar Oosterse bewegingsvormen.

Hij begon met het Taoïstische begrip wuwei uit te leggen: het betekent ‘niet tegen de natuur van de dingen ingaan (maar meegaan met de natuur)’. Hij legde uit hoe wuwei  in de Taiji beoefening in praktijk wordt gebracht.

Daarna gingen we aan de slag: als inleiding en om ons lichaam los te maken oefenden we de verschillende vormen van ademhalen. Kierty liet ons goed voelen dat een diepe ontspannen (buik) ademhaling tot rust leidt, vaak op een meditatieve manier. Die ontspanning  ga je dan weer gebruiken bij de bewegingsvormen, alles in de grootse rust. Jarenlange oefening in Wuwei en Taiji (Quan) betekenen niet dat je niets meer hoeft te leren; in tegendeel: het is een levenslang leerproces. Blij met wat je al hebt geleerd, blijft er altijd ruimte voor vervolmaking. De Taiji beoefenaars blijven zich hun hele leven, tot op hoge leeftijd ontwikkelen. Dat houdt nooit op. Een mooie gedachte.

De bewegingsvormen bleken best lastig als je ze eerste keer doet. Kierty toonde zich een goede docent, legde veel uit en was altijd benaderbaar voor vragen: daar werd veel gebruik van gemaakt.

We hebben het als een heel aparte en verrijkende avond ervaren. 

3 & 10 november: TAOÏSME, EEN INTRODUCTIE

We maakten in deze twee  avonden kennis met interessante religieuze en filosofische opvattingen en gedachten in het Chinese Taoïsme. Naast moeilijk te doorgronden teksten van oude schrijvers, was er toch veel herkenbaar wat overal ter wereld in religieuze belevingen te vinden is. Een bont palet van verschillende vormen maar toch met dezelfde uitgangspunten. Aan bod kwamen ook de vele tegenstellingen met het Confucianisme en de raakpunten met het Zen Boeddhisme. We zijn er nog altijd niet over uitgepraat en gingen dan ook weer met veel vragen en stof voor een volgend gesprek naar huis.

29 oktober: OP ZOEK NAAR DE GESCHIEDENIS VAN MORESNET

Alle voorwaarden voor een geslaagde dag waren aanwezig, op 29 oktober in Moresnet: prachtig weer, een leuke groep en een fantastische inleider.

Het onderwerp, de geschiedenis van Moresnet, lijkt eenvoudiger dan het is. Hoe kan dat stukje grond een eeuw lang een zelfstandig land geweest zijn? Onze inleider wist er alles van: een echte “ouderwetse” bovenmeester, ouderwets in de goede zin van het woord. Grote historische kennis, een feilloos geheugen, leuke anekdotes, en ook nog eens een prachtig handschrift, maar dit terzijde. En daarbij ook nog leraar Esperanto.

Over dit lapje grond is op het congres van Wenen een jaar lang onderhandeld. En er was één inwoner die 5 nationaliteiten had gekend zonder ooit te verhuizen.

Bron van twisten was, zoals altijd, bezit. In dit geval een Zinkberg, nu volledig afgegraven. Van die berg, en van de strijd erom, hebben we niets meer gemerkt. Wel hebben we nog echte zinkviooltjes gezien, streng beschermd. Die viooltjes dan.

De wandelingen waren erg mooi, en tussendoor werd geluncht. Nou ja, het werd een warme maaltijd, die dreigde uit te lopen van gezelligheid.

Kortom, een topdag, met dank aan onze bovenmeester en aan onze onvermoeibare voorganger, Jo Wierts. Dat mag ook wel eens gezegd!

28 oktober: BLOEMBINDEN ROND ALLERZIELEN

De laatste vrijdagmiddag vóór Allerzielen waren we met een groep van 10 deelnemers, dames, bij elkaar om een passend bloemwerk te maken voor deze gelegenheid. We deden dat onder leiding Van Trudy Geeraets, die vertelde over de oorsprong van deze gedenkdag en technieken aanleerde om een mooi hartvormig bloemwerk te samen te stellen. Het werd een heel creatieve en gezellige workshop waarbij iedereen een bloemenhart maakte om een overleden dierbare te gedenken. We verbaasden onszelf en elkaar met prachtige resultaten waarin de liefde waarmee was gewerkt te herkennen was. Een heel mooie middag.

17 oktober: LAUDATO SI'

Op maandag 17 oktober hadden we een inspirerende avond over de encycliek Laudato Si’ onder leiding van Harry Kerckhoffs in de Andreaskerk te Heerlen.

In een inleiding gaf Harry een samenvatting van de verschillende hoofdstukken van de encycliek en besprak een aantal kernbegrippen. Hij deelde een overzicht uit waarin de deelnemers het besprokene kon volgen In 2 kleinere groepjes spraken we, gedeeltelijk aan de hand van vragen in het uitgedeelde overzicht, maar vooral ook uit eigen ervaringen verder. Na een korte pauze spraken we weer met de hele groep. Tot slot las Hans Heijster een tekst voor uit een dienst van de solidariteitsgroep van de Andreas parochie.

Voor thuis kregen we nog een overzicht van de encycliek. Overtuigd van de noodzaak dat het ieders taak is om op zijn/haar plaats zelf iets te aan de oproep in dit document doen, werd de avond besloten. De deelnemers waren erg betrokken bij de vraagstelling. 

14 oktober: WANDELING 'HEIMANSGROEVE'

Ondanks een zestal afmeldingen namen 15 wandelaars deel aan de wandeling Cottesen: “In de voetsporen van Eli Heimans”.

Vertrek bij restaurant Buitenlust, temperatuur 14 á 15 graden, geen regen, flauw zonnetje en geen wind……dus ideaal wandelweer. Dit werd door de aanwezigen ook zo ervaren!

Via Hoeve Ten Bosch, de oude linde (meer dan 300 jaar) bij hoeve Bellet, hoeve Termoere (carbonische zandsteen) en een smal paadje met traptreden werd de Cottesserbeek bereikt; de overzijde van de beek is grondgebied van België.

Maar eerst werd stilgestaan bij de Cottessergroeve, waar de vroegere bewoners van dit gebied de stenen voor hun huizen kapten  carbonische zandsteen). Een extra rondje werd  er gemaakt  naar camping “Vieux Molin”, eveneens op Belgisch grondgebied. Hier stroomt de Geul Nederland binnen! De Geul heeft in de zuidelijkste punt van Nederland een prachtig meanderend gebied gecreëerd. Tientallen beekjes zorgen voor de wateraanvoer.

Bij de Heimansgroeve werd voorgelezen uit een artikel van De Limburger van 19 juli 2016:

Nederland niet interessant voor geologen?

Onder de grond zijn het net de Alpen, zeggen de kenners. Alleen in Limburg komt een deel van dat gebergte boven de grond. Daaronder het oudste stukje Nederland. Meer dan 270 miljoen jaar oud! Dat is de globale leeftijd van het leisteen en kolenzandsteen van de formatie van Epen, dat hier zichtbaar wordt. Afkomstig uit het tijdperk Laat Carboon. Voor geologen heeft Nederland nauwelijks iets interessanters te bieden dan deze uitloper van de Ardennen.

Ontdekker: Eli Heimans:  1911 ( “Uit ons krijtland”)

De Heimansgroeve is ook voor seismologen van groot belang. Boven de groeve, midden in een weiland ligt een groot metalen deksel dat toegang verschaft tot een kelder met het meest nauwkeurige meetstation van het KNMI. Dit station ligt heel gunstig, want het staat op harde rots waardoor de metingen geen ruis opleveren.

De tocht werd vervolgd langs de Geul, via een zeer lange helling naar de vakwerkhuizen in Camerig om te eindigen bij het vertrekpunt. Een wandeling met prachtige uitzichten, vergezichten, bijzondere plaatsen met veel achtergronden en een magnifieke natuur!

De koffie, cappuccino en pilsje van restaurant Buitenlust werden ten zeerste gewaardeerd. 

11 oktober: DE EVACUATIE VAN KERKRADE 25 SEPTEMBER 1944

Op dinsdagavond 11 oktober gaf Huub Schetters een lezing over de Evacuatie van Kerkrade aan het eind van de tweede Wereldoorlog op 25 september 1944. Dit gebeurde in samenwerking met en op de locatie van de Bibliotheek in Kerkrade.  De opkomst was groot, er waren maar liefst rond de 90 belangstellenden aan wie Huub een boeiend verhaal vertelde over de gebeurtenissen destijds, die hij als kleuter zelf nog had meegemaakt. Hij illustreerde dit met veel foto’s. Een helm met kogelgaten van een gesneuvelde amerikaanse soldaat, die is omgekomen bij de bevrijding van Kerkrade, maakte dit stuk van de geschiedenis heel persoonlijk. Er werd ruim gebruik gemaakt voor de gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van herinneringen en overleveringen. Al met al een geslaagde avond. 

05 oktober: HET GELUK VAN LIMBURG

Rond de tafel waaraan we het boek Het Geluk van Limburg van Marcia Luyten bespraken, zat een heel divers gezelschap. Mensen die geboren en getogen zijn in de Mijnstreek, mensen die bij de mijnen gewerkt hebben en mensen die pas na de sluiting in de Mijnstreek zijn komen wonen. Sommigen vonden het boek te negatief. Zij hadden ook goede en mooie herinneringen aan het familieleven of aan de intenties waarmee sommige maatregelen genomen zijn. De tijd die beschreven wordt in het boek gaf in andere delen van het land soortgelijke confrontaties. Soms hoorde het ook gewoon bij die tijd. We eindigden met een gesprek over al of niet minderwaardigheidsgevoelens en chauvinisme in de verschillende steden en dorpen in Zuid Limburg.

Het was een mooie uitwisseling van verhalen. 

01 oktober : VRIENDENMIDDAG

Op de inmiddels traditionele 1e zaterdag in oktober hadden we dit jaar voor onze donateurs, de Vrienden van De drie ringen een exclusieve rondleiding georganiseerd in het Sint Hubertus kunstcentrum in Genhout. De 35 deelnemers werden op deskundige en prettige wijze door pastoor van Oss geïnformeerd over de unieke rijkdom aan kunstwerken die tal van bekende Limburgse kunstenaars in deze bijzondere kerk van architect Alphons Boosten hebben nagelaten. Hoogtepunten vormen zeker de kleurrijke schilderingen van het kerkgewelf die Charles Eyck in 3 weken tijd heeft weten te realiseren evenals de dramatische kruisweg in hoog glazuur van Charles Vos die door zijn fijnzinnige expressie van het lijdensverhaal weet te ontroeren. Niet minder indrukwekkend zijn de majestueuze glas in lood ramen van onder meer Henri Jonas en Joep Nicolas alsook de beeldhouwwerken van onder andere Gene Eggen en Arthur Spronken. Kortom een snoepreisje voor liefhebbers van excellente Limburgse kunstenaars. In de aangrenzende voormalige pastorie bezochten we aansluitend en onder leiding van pastoor van Oss een interessante en unieke collectie van gevarieerde kunstvoorwerpen die merendeels te  maken hebben met de geschiedenis van de congregaties van de Montfortanen.

Deze kunstrijke en geslaagde middag werd, zoals gebruikelijk, afgesloten met een heerlijk stuk vlaai en koffie/thee of een drankje in het naastgelegen gemeenschapshuis. 

16 september: WANDELING 'KUNDERGROEVE'

Na een toelichting door Jo Wierts begonnen de 18 deelnemers  aan een flinke klim. Een prachtige en  afwisselende route. Het weer was een verademing na de hitte van de afgelopen weken en voor iedereen dus goed te doen. Boven aangekomen, bereiken wij Landgoed de Overst in Voerendaal, dat bekend staat om zijn goede  en bekroonde wijnen. We vervolgen onze weg over een pad door de wijngaard en worden beloond met een prachtig uitzicht over Heerlen, Voerendaal, Schimmert en Landgraaf.  We passeren kalkgraslanden. Bij de steengroeve treffen we de enthousiaste eigenaar aan die ons een en ander uit de doeken doet over het ontstaan, het delven met de hand, de bewerking en de toepassing van dit gesteente.  Zowel het gesteente is uniek in Nederland alsook het ambacht!  Later tijdens de wandeling zullen we ook nog oude groeves en kalkovens zien waar het gesteente aan de oppervlakte ligt. Tijdens de wandeling zien we de Kunradersteen toegepast in verschillende vormen zoals in huizen, kalksteenoven, kapel en bakhuis “bakkes”. De Kunderberg is bekend om zijn bijzondere kalkflora en -fauna o.a. orchideeën. In Winthagen bekijken we een kapelletje dat gewijd is aan de Sterre der Zee. Daarna dalen we af naar café de Pintelier waar we bij een drankje nog even napraten over de geslaagde wandeling. 

10 september: FEESTELIJKE SEIZOENSOPENING

Feestelijk was het, deze zonnige zaterdagmiddag, in de weldadige ruimte van de Andreaskerk. En nog wel dubbel feest: het 35-jarig bestaan van De drie ringen en de opening van het nieuwe seizoen. Oud-voorzitter Jan Geraets blikte terug op ontstaan en verleden. Daarbij viel met name op hoezeer de tijden, de maatschappij en wijzelf in 35 jaar  veranderd zijn. Huidig voorzitter Nelleke de Kruik schetste de toekomst, met als voorbeeld het programma van dit seizoen. Verschillende leden van de programmaraad gaven een toelichting op hun “eigen” programmaonderdeel, als een soort levende illustratie bij het zeer aantrekkelijke programma.  De middag werd opgeluisterd door zanger Paul van Loo, met mooie en subtiele liedjes, die soms wonderlijk aansloten bij het gepresenteerde programma. En last but not least: onze eigen Orma had heerlijk gebak gemaakt voor de koffiepauze en hartige hapjes (samen met Paloma) voor bij de borrel na afloop.

Al met al een geslaagde, feestelijke middag tot grote tevredenheid van de talrijke bezoekers en uiteraard van de organisatoren. Er rustte duidelijk zegen op. 

12 aug: VRIJDAGMIDDAGWANDELING 'ZILVERZANDGROEVE'

De tweede wandeling in de serie 'groeves' bracht ons bij de Brunssummerheide. Ondanks de vakantietijd waren er toch 13 deelnemers. We liepen een route die ons van alle kanten zicht gaf op de Sigrano(Sibelco) groeve, en 2 andere groeves aan de weg naar de Heksenberg. Je kon op deze plaatsen de winning van het zilverzand goed zien. Ook te zien waren de ‘kraters’ in het landschap. De winningsperiode is  onlangs tegen oude afspraken in weer verlengd is tot 2035. Mensen uit de de omgeving vinden dit onbegrijpelijk. Ondanks die weerstand tegen de winning werd het toch een heel interessante wandeling. Jo had veel informatie verzameld, waardoor een goed beeld van de situatie duidelijk werd.  Het laatste stukje was nog helemaal puur natuur, waarna we met een verfrissend drankje op het terras van het bezoekerscentrum nog even hebben nagepraat.

8 juli: VRIJDAGMIDDAGWANDELING 'CURFSGROEVE'

We vertrokken met 12 deelnemers vanaf de Geulhemermolen  Jo Wierts gaf uitleg over het beëindigen van de mergelwinning en de herindeling door het Limburgs Landschap. Het gebied zelf is nog niet toegankelijk voor vrije wandeling maar je kunt er helemaal omheen lopen en de groeve van alle kanten overzien.

Via een steile klimweg die iedereen in eigen tempo toch goed kon afleggen kwamen we boven op het plateau in Berg waar we een toegangsweg naar de groeve namen.

Daar aangekomen werden we al door de grote kudde landgeiten verwelkomd die in de groeve leeft. Aan beide kanten van de omheining was iedereen even nieuwsgierig.

We zagen heel wat bloemen op onze wandelweg en een prachtige natuur: het mooie weer hielp ook mee.

Na terugkomst was het goed toeven in de Geulhemermolen.  

OVERIGE TERUGBLIKKEN