voor zingeving,  spiritualiteit en ontmoeting, omdat leven meer is …

IMMANUEL KANT

EN DE WRIJVING TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK

 

Aan de vooravond van de viering van de 300e geboortedag van Immanuel Kant in 2024, zal dr. Detlef Rohling in zijn jaarlijkse lezing aandacht besteden aan deze filosoof. 

Dat is mooie theorie, maar in de praktijk klopt het niet.” – Deze uitspraak heeft iedereen wel vaker gehoord of ook zelf gebruikt. Ze wil niet minder zeggen, dan dat onze menselijke ideeën of gedachten vaak een heel hoog ideaal verwoorden, maar in het concrete leven van ons mensen geen kans hebben om toegepast te worden.

De filosoof Immanuel Kant (1724-1804) heeft een klein geschrift nagelaten waarin hij deze ‘Gemeinspruch’ (gemeenplaats), zoals hij het noemt, onderzoekt. 

Hij onderscheidt drie terreinen van dit spanningsveld van theorie en praktijk: de moraal, het staatsrecht en het volkerenrecht.
Met Immanuel Kant willen wij op deze middag nagaan, of onze menselijke voorstellingen over ons handelen door de kracht van de feiten altijd worden ingehaald of tegengesproken. 

Vooral op het terrein van het volkerenrecht zullen wij daarbij de aandacht vestigen, want de recente geschiedenis kent weer politieke leiders die de algehele voortgang van politiek, economie en cultuur in eigen handen (willen) nemen. Hoe valt het hoge ideaal, dat deze ontwikkeling niet zou moeten, samen met het feit dat het wél gebeurt? 

Waarom lijkt de ‘weerbarstige’ praktijk de ‘mooie’ theorie alsmaar in te halen? Of kan het ook anders?

Een buitengewoon boeiend onderwerp dat ons wordt voorgelegd door een buitengewoon boeiend spreker, die er steeds weer in slaagt de filosofie dichtbij te brengen. Samen goed voor een ongetwijfeld buitengewoon boeiende middag!

Dr. Roling is docent filosofie een het Grootseminarie Rolduc.

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u aangeeft dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!

DATUM

Woensdagmiddag 29 november 2023

TIJD

14:00 - 16:00 uur

LOCATIE

Parochiezaal H.H. Kerk, Hoogstraat 137a Landgraaf (Nieuwenhagerheide)

SPREKER

Dr. Detlef Rohling

CONTACTPERSOON

Orma de Graaf

DEELNEMERSBIJDRAGE

Vrije Gave voor het werk van DE DRIE RINGEN,  een lekker aangekleed kopje koffie of thee is  inclusief

AANMELDING

Liefst vóór 22 november 2023

U kunt zich voor deze lezing aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Wij zullen u ongeveer een week van tevoren aan uw aanmelding helpen herinneren.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier van uw beeldscherm verdwijnt hebben wij het ontvangen. 


E-mailen
Bellen