voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

IN PARADISUM

Op deze dinsdagavond in de week na Allerzielen geeft mw. Annie Schreuders Derks ons een indringend beeld van de katholieke begrafenis- en rouwrituelen in de 19e eeuw, tot het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren 1960.
Verschillende fasen rond sterven en rouw worden behandeld. We zien hoe de naderende dood wordt ervaren, om vervolgens de gebruiken bij het overlijden te belichten.
Dan begeleiden wij de dode naar de laatste rustplaats. Daarbij komen de religieuze rituelen aan bod.
Ook wordt de nodige aandacht besteed aan de rouwmode en de rouwmaaltijd.
Aan de hand van bidprentjes en herinneringssieraden wordt aandacht geschonken aan de nagedachtenis en rouwverwerking.

De titel is ontleend aan de troostende boodschap die in de religie wordt uitgedragen. Het geloof dat men eens door engelen gedragen de laatste tocht zal ondernemen om zo rechtstreeks de eeuwige zaligheid binnen te treden. De bekendste toonzetting van “In Paradisum” is die uit het Requiem van Gabriel Fauré.

 

Annie Schreuders Derks (*1943) heeft haar levenslange interesse in de Limburgse volkscultuur geconcretiseerd in haar Volkskundig Bureau NostalNu. De door haar bijeengebrachte collectie geeft een goed beeld van het leven van de Limburgse vrouw in al zijn facetten gedurende de laatste anderhalve eeuw. Wij hebben haar leren kennen als een enthousiaste en heel boeiende spreekster, dus gunt u zichzelf bij deze lezing aanwezig te zijn!

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u aangeeft dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!

DATUM

Dinsdagavond 8 november 2022

TIJD

19:30 - 21:30

LOCATIE

Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3, Kerkrade

LEZING

Annie Schreuders - Derks

CONTACTPERSOON

Orma de Graaf

DEELENEMRSBIJDRAGE

VRIJE GAVE VOOR HET WERK VAN DE DRIERINGEN en dan krijgt ook nog een aangekleed kopje koffie of thee !

AANMELDING

Liefst vóór 1 november 2022

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Wij zullen u ongeveer een week van tevoren aan uw aanmelding helpen herinneren.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier van uw beeldscherm verdwijnt hebben wij het ontvangen.  


E-mailen
Bellen