centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

HONDERDVIJFIG LIEDEREN

HET BOEK PSALMEN

Marc Heemels is pastoor in Eygelshoven, docent bijbel-wetenschappen en Hebreeuws aan de priesteropleiding van het bisdom Roermond en bovenal een boeiend verteller! 

We zijn dan ook heel blij dat hij voor het derde jaar op rij een lezing voor ons wil verzorgen. Deze keer over de Psalmen.

Buiten de vier evangelies is er geen bijbels boek, waarover zoveel is nagedacht, zoveel geschreven en zoveel gestudeerd.

Een boek met 150 liederen, met teksten die gevoelens verwoorden bij wat je meemaakt in je leven: vreugde en verdriet, verlies, verlatenheid, angst en vertrouwen.

Een boek met 150 psalmen, door de Heilige Geest geïnspireerd, door Jezus gebeden, als dankoffer aan de Vader.

Pastoor Heemels zal in zijn lezing een algemene introductie geven op het Boek Psalmen en wat dieper ingaan op een aantal van de Liederen.

Het wordt evenals de afgelopen twee jaar vast weer een mooie avond!

 Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u laat weten dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!

DATUM:

Op een nader te bepalen avond

TIJD:

19:30 - 21:30 uur

PLAATS:

Sint Jansheem, links naast de Johannes de Doper Kerk, Portbeemden in Eygelshoven. 

CONTACTPERSONEN:

Orma de Graaf 

DEELNEMERSBIJDRAGE:

Vrije gave voor het werk van De drie ringen,  en dan krijgt u ook nog een lekker aangekleed kopje of thee!

AANMELDING:

U kunt uw belangstelling aangeven

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Wij zullen u ongeveer een week van tevoren aan uw aanmelding helpen herinneren. 

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier van uw beeldscherm verdwijnt hebben wij het ontvangen.