centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

ICONEN IN DE ORTHODOXE KERKEN

Iconen behoren bij de oosters-orthodoxe, grieks-orthodoxe, koptische en oosters-katholieke kerken.

Ze zijn onlosmakelijk verbonden met het kerkelijke en spirituele leven van deze kerken en hun gelovigen. 

Het woord icoon komt van het Griekse εἰκών - eikon, wat beeld, of beeltenis betekent.  

Het zijn, meestal op hout, geschilderde afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods, Heiligen of verbeeldingen van verhalen uit de Bijbel en de Apocriefen. 

In de Orthodoxe kerken hebben iconen een taak, het zijn gebruiksvoorwerpen. Vaak begeleidt een icoon iemand gedurende zijn hele leven, zoals we ook in de lezing zullen horen.  

Marita Heckmanns is iconenschilderes en zij zal voor ons, samen met haar zoon Patrick, de spirituele wereld van de iconen openen en uitleg geven over hun betekenis en de rol die zij spelen in het orthodoxe geloofsleven.

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u aangeeft dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!

DATUM

Vrijdagavond 17 januari 2020

TIJD

19:30 - 21:30 uur

LOKATIE

Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3, Kerkrade

INLEIDING

Marita en Patrick Heckmanns

CONTACTPERSOON

Orma de Graaf

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 10,00 inclusief een aangekleed kopje koffie of thee 

AANMELDING

Liefst vóór 10 januari 2020

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Wij zullen u ongeveer een week van tevoren aan uw aanmelding helpen herinneren.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier van uw beeldscherm verdwijnt hebben wij het ontvangen.