centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

De drie ringen LEZING

De Jaarlijkse De drie ringen - lezing wordt op zaterdag 11 januari uitgesproken door de heer BAS SCHOONDERWOERD, algemeen directeur en hoofdprogrammeur van de Parkstad Limburg Theaters. 

Zijn motto: ‘Gedeelde verhalen tekenen stad en regio’.

In deze 21e eeuw is er sprake van mondialisering op een ongekend grote schaal. Vervreemding en vereenzaming liggen op de loer en het ‘thuis’  is ‘zoek’. Maar het doet ook andere culturele gemeenschappen ontstaan, waaronder virtuele.

We reizen meer en zijn welhaast 24/7 ‘verbonden’ via de digitale snelweg. We oriënteren ons veel minder dan voorheen op de straat, ons dorp en onze steden. Waar die éne krant onze belangrijkste informatie bron was, voeden heden ten dage talrijke ‘kanalen’ onze informatiebehoefte en leeft een ieder in zijn/haar eigen bubbel.

Theaters zijn welhaast de enig overgebleven plekken waar we nog in grote getale een paar uur de tijd nemen om ‘live’ verhalen met elkaar te delen.

Bas Schoonderwoerd zal met ons zijn gedachten delen over de vraag óf en hóe Theaters, een nieuwe rol kunnen gaan spelen in de huidige diversiteit aan interesses. En of zij in het Europa van de regio’s, het nieuwe, regionale ‘thuis’ nader invulling kunnen geven. Intrigerende kwesties!

Zoals gebruikelijk wordt het programma van het voorjaar kort toegelicht en is er na de lezing tijd om, onder het genot van een hapje en een drankje, de beste wensen voor het nieuwe jaar uit te wisselen.

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u aangeeft dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!

DATUM

Zaterdagmiddag 11 januari 2020

TIJD

14:30 - 16:30 uur

LOKATIE

Parkstad Limburg Theater Kerkrade, Theaterplein 30 Kerkrade. Parkeren kunt u bij het voormalig ziekenhuis.

INLEIDING

Bas Schoonderwoerd, algemeen directeur Parkstad Limburg Theaters

CONTACTPERSOON

Nelleke de Kruik

DEELNEMERSBIJDRAGE

Vrije gave voor het werk van De drie ringen is welkom!

AANMELDING

Liefst vóór 4 januari 2020

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Wij zullen u ongeveer een week van tevoren aan uw aanmelding helpen herinneren.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier van uw beeldscherm verdwijnt hebben wij het ontvangen.