centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

LEONARDO DA VINCI

EEN LEVEN VAN VERWONDERING NAAR VERVAARDIGING

Zoals gebruikelijk verzorgt Detlef Rohling, docent filosofie aan het Grootseminarie Rolduc en het theologisch instituut aldaar, eind november een lezing voor De drie ringenOok nu weer met een link naar ons seizoensthema: de rol van Kunst en Cultuur in de samenleving. De ervaring van de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat we weer een interessante en boeiende middag mogen verwachten! 

Op 2 mei 2019 hebben de Franse en de Italiaanse president elkaar ontmoet om samen een krans te leggen bij het graf van Leonardo da Vinci in het Franse Amboise. Die dag was het zijn 500-e sterfdag. Het feit dat het universele genie Leonardo da Vinci - geboren in Italië, gestorven in Frankrijk – door twee presidenten gehuldigd wordt, laat zien welke betekenis aan deze man ook na 500 jaren wordt toegekend. 

Ook al werden veel van zijn ideeën en uitvindingen uiteindelijk nooit gerealiseerd, toch blijft zijn naam onlosmakelijk verbonden met het tijdsgewricht dat wij het ‘begin van de Moderniteit’ noemen. Met hem begint de weg die de mensheid uit een ‘de natuur-beschouwend’ bestaan naar een kunstmatige toepassing van diezelfde natuur voor de levenspraktijk gaat leiden. 

Deze verschuiving van de theorie naar de praktijk, zou nog niet eens zo verwonderlijk zijn, ware het niet dat vele van Leonardo’s ideeën pas in de recente geschiedenis door de mens geconcretiseerd zijn. Juist die mens als een ‘homo faber’ van zijn eigen geschiedenis heeft de visionair Da Vinci in het middelpunt van zijn denken en werken geplaatst. Detlef Rohling gaat vanmiddag deze lijn van Da Vinci’s denken uitwerken. De focus ligt daarbij op de mens als de architect van de natuur, van zijn leven en van zijn wereld.

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u aangeeft dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!

DATUM

Woensdagmiddag 27 november 2019

TIJD

14:00 - 16:00 uur

LOKATIE

Parochiehuis Nieuwenhagerheide Hoogstraat 137 a,  Landgraaf.

LEZING

Detlef Rohling

CONTACTPERSOON

Orma de Graaf

DEELNEMERSBIJDRAGE

Vrije gave voor het werk van De drie ringen.

AANMELDING

liefst vóór 20 november 2019

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Wij zullen u ongeveer een week van tevoren aan uw aanmelding helpen herinneren.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier van uw beeldscherm verdwijnt hebben wij het ontvangen.