centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

DE VERVOLGING VAN SINTI EN ROMA 

TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG

Ook dit seizoen hebben we Herman van Rens, gepensioneerd huisarts en gepromoveerd op het proefschrift Vervolgd in Limburg, weer bereid gevonden om ons op zijn boeiende wijze een blik te geven op onze eigen geschiedenis. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden, behalve de joden, ook de zogenaamde ‘zigeuners’ vervolgd en in grote aantallen vermoord. Er zijn zeker overeenkomsten tussen de massamoord op joden en die op zigeuners. Maar meer springen de verschillen in het oog. De zigeunervervolging was in hoge mate een proces dat werd aangezet van onderop, als gevolg van aandrang vanuit de bevolking. Rondtrekkende zigeuners golden als een plaag voor het platteland. Er was een grote continuïteit van de vervolgingsmaatregelen tijdens de oorlog met het beleid in de vooroorlogse periode. Ook de maatregelen van de bezetter stonden in het begin in het kader van de aanpak van klaploperij en criminaliteit. 

Pas later kregen de Sinti en Roma een plaats in het racistische wereldbeeld van de nationaalsocialisten. Op 16 mei 1944 werd in heel Nederland een razzia gehouden, waarbij honderden Sinti werden gearresteerd. Ze werden via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. De meesten van hen bezweken in Duitse kampen. In deze lezing zal Herman van Rens de vervolging van de ‘zigeuners’ bespreken en deze vergelijken met de Jodenvervolging. 

Ook wordt een vergelijking gemaakt tussen de zigeunervervolging in de verschillende Europese landen onder het nazibewind. De vervolgings-maatregelen in Nederland en het aandeel daarin van de Nederlandse overheden komen daarna aan de orde. Er zal uitvoerig worden stilgestaan bij de razzia op zigeuners in Nederland, en specifiek bij de gebeurtenissen in Limburg. Tenslotte zal kort worden ingegaan op de inmiddels beroemde Limburgse familie van Settela Steinbach. 

Herman van Rens was dertig jaar werkzaam als huisarts in Beek. Daarna studeerde hij Holocaust- en Genocidewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen deed hij, samen met zijn vrouw Annelies, archiefonderzoek naar de geschiedenis van de Holocaust in de provincie Limburg. In 2013 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Vervolgd in Limburg; Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verscheen in een bewerkte uitgave in de serie Maaslandse Monografieën.  

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u aangeeft dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!

DATUM

Woensdagavond 14 november 2018

TIJD

19:30 - 21:30 uur

LOKATIE

Gemeenschapshuis, Oudenboschstraat 50, Wijnandsrade

INLEIDER

Herman van Rens

CONTACTPERSOON

Joke Gehlen - Springorum

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 10,00 inclusief een kopje koffie of thee met iets lekkers

AANMELDING

Liefst vóór 4 november 2018

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Wij zullen u ongeveer een week van tevoren aan uw aanmelding helpen herinneren.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier van uw beeldscherm verdwijnt hebben wij het ontvangen.