centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

BEZOEK AAN RELIM

EEN MENS- EN RESULTAATGERICHT LEERWERKBEDRIJF

Relim helpt mensen die door hun psychische of psychiatrische beperkingen, maar heel moeilijk een plekje in het arbeidsproces kunnen vinden. 

Dat doet men door het aanbieden van zinvolle dagbesteding en het aanleren van vaardigheden. Stap voor stap, ieder in zijn of haar eigen tempo met als doel: het vinden van (on)betaald werk, dat past bij ieders individuele mogelijkheden en wensen.

In totaal werken er circa 60 personeelsleden en diverse stagiaires bij Relim, die dagelijks vanuit hun passie circa 500 medewerkers begeleiden.

Relim is geen productiebedrijf met winstoogmerk, het is een stichting waar de nadruk ligt op de sociale kant van de organisatie en waar de mens centraal staat. De diensten die de medewerkers leveren en de producten die ze maken dragen bij aan hun ontwikkeling en dat is wat telt.

De heer Custers, manager werk-leerbedrijf bij Relim, wil ons graag ontvangen. 

Onder zijn leiding maken we een wandeling over het bedrijfsterrein waarbij we de ingang van de voormalige oefenmijn bezoeken en de Gedachteniskapel van de Mijnwerkers. Op de gedenkmuren buiten en de gedenkplaten binnen deze kapel, staan de namen vermeld van 1455 mijnwerkers die in de Limburgse mijnen in de periode 1852-1975 het leven lieten.

Vervolgens gaan we naar de bedrijfskantine waar we koffie/thee krijgen aangeboden en nader worden geïnformeerd over de missie, organisatie en werkwijze, van Relim.

Tot slot bezoeken we de diverse werkplaatsen. Daar kunnen we kennis nemen van de maatwerkproducten en geleverde diensten.

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u aangeeft dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!

DATUM

Donderdagmiddag 13 september 2018

TIJD

13:45 - 16:00 uur

LOKATIE

Casinolaan 6, Landgraaf (er is hier goede parkeergelehengeid)

GASTHEER

Nick Custers, manager werk- leerbedrijf Relim

CONTACTPERSOON

Peter Bisscheroux

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 10,00 inclusief een kopje koffie of thee

AANMELDING

Liefst vóór 2 september 2018

 U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Wij zullen u ongeveer een week van tevoren aan uw aanmelding helpen herinneren.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier van uw beeldscherm verdwijnt hebben wij het ontvangen.