centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is ...

De drie ringen kent de volgende geledingen:

Een Bestuur, bestaande uit:

Nelleke de Kruik (voorzitter), Orma de Graaf (secretaris) en Huub Bergsma (penningmeester).

Een Programmaraad, waarin zitting hebben:

Huub Bergsma, Peter Bisscheroux, Agnes de Pont, Joke Gehlen, Orma de Graaf (secretaris),Tiny Hanssen, Nelleke de Kruik (voorzitter), Rob Pauls, Mia Verstegen-Steens, Gard Verstegen en Jo Wierts.

Vrijwilligers met specialistische taken:

Adressenbeheer: Louis Senden en Orma de Graaf.

Public Relations: Jo Wierts

Secretariaat en webmaster: Orma de Graaf

De drie ringen werkt uitsluitend met vrijwilligers. 

Van bestuur tot programmaraad tot 'specialisten', alle taken worden verricht door onbezoldigde vrijwilligers. Meer informatie over het vrijwilligersbeleid vindt u hier.

De drie ringen vindt veiligheid erg belangrijk. 

Daarom kan het zijn dat we bij onze activiteiten aanwijzingen geven inzake uw en onze veiligheid. Wij vragen u deze zorgvuldig in acht te nemen. Wanneer u deze aanwijzingen niet of onvoldoende opvolgt ligt het mogelijke risico bij u en zullen wij elke vorm van aansprakelijkheid afwijzen.