centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

SAMEN ETEN & SAMEN KIJKEN

…. omdat leven meer is ….

DIT SEIZOEN ZULLEN ER GEEN ACTIVITEITEN MEER ZIJN. WE HOPEN  U WEER TE KUNNEN BEGROETEN BIJ ONZE SEIZOENSOPENING OP ZATERDAGMIDDAG 12 SEPTEMBER !

Er is intussen een groot en trouw publiek voor onze lunchfilms die we vertonen gedurende de najaars- en winterperiode. We doen dat 1x per maand op een donderdagmiddag.

De stuk voor stuk prachtige films worden steeds voorafgegaan door een gezellige gezamenlijke lunch en we organiseren deze middagen samen met

Bewoners Initiatief Op de Bossen (BIB)  in Eygelshoven.

We verheugen ons er weer op en u hopelijk ook!

 Alle films zijn ondertiteld of Nederlands gesproken.

17 oktober 2019

'COLD WAR'

21 november 2019

'SHOPLIFTERS'

16 januari 2020

'DE DIRIGENT'

20 februari 2020

'FLORENCE FOSTER JENKINS'

19 maart 2020

'WOMAN IN GOLD'

16 april 2020

'ACHTER DE WOLKEN'

TIJD:

De lunch begint  om 12:45 en de film om ongeveer 13:30

PLAATS:

Sint Jansheem, links naast de Johannes de Doper Kerk, Portbeemden in Eygelshoven.

CONTACTPERSONEN:

Orma de Graaf - Huub Bergsma - Nelleke de Kruik - Agnes de Pont

DEELNEMERSBIJDRAGE:

€ 5,00 voor de lunch en een vrije gave voor de film

AANMELDING:

Liefst een week van tevoren

Meer informatie over de film vindt u door op de datum bij de betreffende film te klikken. Daar kunt  u zich vervolgens ook aanmelden. We kunnen met maximaal 40 mensen aan tafel dus meldt u zich tijdig aan!

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u laat weten dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!