centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is ...

Geschiedenis van De drie ringen:

De drie ringen komt voort uit een instituut dat in 1981 is opgericht door een zestal dekens uit de Oostelijke Mijnstreek onder de naam Stichting Pastorale School Mijnstreek, later gewijzigd in de Stichting Pastorale School Zuid-Limburg (1995). In 2006 is overgestapt op een nieuwe naam, omdat inmiddels zowel het woord 'school' als het woord 'pastoraal' verkeerde associaties opriep.

In het begin van de jaren '80 (na de benoeming van bisschop Gijssen) werden de mogelijkheden en de pastorale taken van veel vrijwilligers in het werkveld systematisch teruggedrongen. Toerusting op termijn werd alleen mogelijk als men zich conformeerde aan de inzichten van het bisdom Roermond. Daarmee bleven veel mensen in de kou staan. De aanleiding om de Pastorale School te stichten was: deze groep vrijwilligers toch toerusting te kunnen geven. Daarom was er de eerste jaren ook een echt tweejarig curriculum: een school dus. Nadat deze groep vrijwilligers "bijgeschoold" was, veranderden aanbod en werkwijze langzamerhand steeds meer in een divers cursusaanbod.

Tegenwoordig is De drie ringen een instituut dat mensen persoonlijk bereikt, maar ook toerustingsactiviteiten biedt voor vrijwilligers binnen de kerken maar die open staan voor iedere geïnteresseerde.

De cursussen van de Pastorale School werden in de beginjaren op verschillende plaatsen ondergebracht. Daarna is een aantal jaren huisvesting gevonden in het gebouw van de Universiteit voor Theologie en Pastoraat (UTP) in Heerlen. Toen de UTP echter uit Heerlen verdween, moest ook de Pastorale School een nieuw onderkomen zoeken. Uiteindelijk kwam het kantoor terecht in de pastorie van de parochie St. Vincentius à Paulo in Brunssum, beter bekend als de "kerk van Rumpen". Omdat die ruimte te klein was om er ook cursussen te verzorgen en omdat het kantoor naast het Romboutscollege stond, werd samenwerking gezocht met deze school en werd daar cursusruimte gehuurd. Daarnaast waren er regelmatig activiteiten in de Pelgrimskerk in Brunssum, De Brug, de Bernardinuskapel en de Andreaskerk in Heerlen, bij de Zusters Onder de Bogen in Maastricht en in Kasteel Wijnandsrade.  

De Pastorale School is ooit vanuit een Katholieke achtergrond gestart, maar heeft langzamerhand een breder religieus karakter gekregen. De drie ringen is een centrum waar bestuur en vrijwilligers vanuit hun christelijke achtergrond handelen, maar het aanbod van activiteiten is veel breder geworden. Wanneer u het programma bekijkt ziet u dat.   

In 2006 - bij de viering van het 25-jarig jubileum - is de naam gewijzigd in: 

De drie ringen, centrum voor spiritualiteit en zingeving.

Sinds medio 2012 is het kantoor gevestigd in het parochiehuis te Wijnandsrade aan de Panhuysstraat 1.   

Uitgebreidere adresinformatie vindt u hier.   

In 2016 hebben we ons 35 jarig jubileum gevierd onder het motto: '35 jaar op pad maar nog springlevend'.

JAN GERAETS KIJKT TERUG

KLIK OP ONDERSTAANDE LINK OM DE TERUGBLIK VAN JAN NOG EENS NA TE LEZEN