centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is ...

Het doel van De drie ringen

Centrum voor spiritualiteit en zingeving.

De drie ringen staat voor de verbondenheid van de godsdiensten. In de parabel van De drie ringen staan de drie monotheïstische godsdiensten (jodendom, christendom en islam) centraal. In ons logo is gekozen voor 3 open ringen. Godsdiensten die open staan voor een gesprek met de ander, voor de dialoog met andere godsdiensten en levensovertuigingen.

De drie ringen is een plek waar u elkaar kunt ontmoeten, van elkaar kunt leren en waar u zich kunt verdiepen in en oriënteren op de vele vragen van deze tijd.

De drie ringen brengt mensen met verschillende achtergrond en uiteenlopende levensoriëntatie bijeen rond thema's en vragen waarin religiositeit en eigentijdse spiritualiteit een belangrijke rol (kunnen) spelen.

De drie ringen richt zich op mensen die oog hebben voor alle veranderingen in de samenleving.

De drie ringen is er zowel voor hen die zich nauw verbonden voelen met een kerkelijke gemeenschap, als voor hen die vervreemd zijn van de institutionele kerken en op zoek zijn naar een andere, nieuwe invulling van hun leven.

Voor veel mensen kan De drie ringen een toevluchtsoord zijn, een onderdak, een plek om te zoeken en je thuis te voelen, een centrum van waaruit je kunt wandelen over onbekende paden samen met anderen, een wijkplaats waar mensen vanuit verschillende achtergrond en levensgerichtheid elkaar kunnen ontmoeten.

De drie ringen is een instituut dat dynamisch en grensverleggend wil zijn, zowel met oude tradities als met nieuwe inzichten in de samenleving waarin we staan. Het centrum biedt een ruim en uiteenlopend aanbod van diverse interessante activiteiten.

De drie ringen organiseert daarom onder andere:

  • informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers, hulpverleners en alle andere geïnteresseerden
  • bezinnings- en studieactiviteiten die bijdragen tot persoonlijke ontwikkeling en verdieping
  • excursies en studiereizen

Al met al levert dat elk jaar weer een indrukwekkend programma op. Wanneer u het programma bekijkt ziet u vast wel iets dat u aanspreekt. Kortom:

De drie ringen, omdat leven meer is ....

De drie ringen is voor het verrichten van haar werkzaamheden aangewezen op vrijwilligers. Subsidies en giften maken de financiering van de organisatie mogelijk. de kosten van de activiteiten zelf moeten uit de opbrengsten van de deelnemers betaald worden. Met het oog op de stabilisatie en de verbreding van de financiële basis van De drie ringen is de 

Stichting Vrienden van De drie ringen 

in het leven geroepen, een Stichting waar al uw donaties van harte welkom zijn.