centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

ACTUELE CORONAREGELS

Omdat we graag door willen gaan met onze activiteiten en we dat op de veiligst-mogelijke manier willen doen, zien we ons in verband met het snel oplopend aantal corona-besmettingen genoodzaakt om de Corona-toegangsregels aan te scherpen

DUS:

1) Wij vragen bij binnenkomst een Coronatoegangsbewijs in de vorm van een QR-code op uw telefoon of op papier.  Een papieren code kunt u (tijdig) aanvragen via telefoon-nummer 0800-1421. Men zal u vragen naar uw BSN nummer. U kunt ook digitaal een code aanvragen en deze dan zelf printen. Ga daarvoor naar de website    https://coronacheck.nl/nl/print/ en volg de instructies. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Vergeet u niet om ook uw ID kaart mee te brengen.

2) Wij verwachten van alle deelnemers dat ze een mondkapje dragen zolang ze niet op hun stoel zitten

3) Wij zullen zorgen voor voldoende ruimte om de geadviseerde veilige onderlinge afstand te bewaren.

4) Bij binnenkomst ontsmet ieder de handen.

5) We zullen elkaar hartelijk begroeten zonder handen te schudden.

6) Het is fijn als u uw deelnemersbijdrage gepast betaalt. Zo kunnen we nodeloos hand tot hand-contact vermijden.

7) Bij verkoudheidsklachten die immers zouden kunnen wijzen op Covid-19 blijft u vanzelfsprekend thuis, ook als u bent gevaccineerd en meldt u zich even bij ons af. In dat geval adviseren wij u dringend zich te laten testen bij de GGD.

NB in geval van carpoolen gaan we ervan uit dat we de regels van het openbaarvervoer/taxivervoer hanteren en dat betekent dus dat iedereen geacht wordt een mond/neusmasker te dragen!

Bovendien is het heel belangrijk dat we een aantal basisregels in acht blijven nemen.


E-mailen
Bellen