TERUGBLIK ACTIVITEITEN 2014 JULI - DECEMBER

15 december 2014: Departures

Een prachtige film over het verzorgen van overledenen in Japan. Een man die werkloos wordt omdat het orkest waar hij cello speelt, opgeheven wordt, zoekt een baan. 'Het begeleiden van de laatste reis' spreekt hem aan. Hij dacht aan een reisbureau. In het begin is er afstand, huiver. Zijn vrouw en vrienden durft hij niets te vertellen, maar gaandeweg gaat hij zien wat hij bijdraagt aan de rouwverwerking en leert hij te genieten van zijn werk. De film werd gedraaid in een mooie ruimte bij Monuta in Hoensbroek die wat lastig te bereiken was, omdat het centrum van Hoensbroek in een gezellige zandbak was veranderd. We begonnen daardoor wat later, maar door de koffie met lekkere hapjes werd het wachten niet als vervelend ervaren. De film maakte grote indruk op alle aanwezigen en we hebben nog wat nagepraat over de gewoonten bij ons in Nederland.

9 december 2014: Robert Schuman, IJveraar voor Verzoening.

Op dinsdag 9 december vond de lezing over Robert Schuman plaats in het parochiezaaltje naast de kerk van Nieuwenhagerheide. Deze lezing werd verzorgd door dr. D. Rohling, docent filosofie aan het Seminarie Rolduc. De middag werd door 16 mensen bijgewoond en werd zeer goed ontvangen. Ongeveer een uur lang vertelde dr. Rohling heel inspirerend over het leven en werk van Robert Schuman, die geijverd heeft om de strijdende grootmachten Duitsland en Frankrijk tot samenwerking te bewegen om zo nog meer oorlog te voorkomen. Dit resulteerde in de oprichting van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal), de voorloper van de Europese Unie. Tevens was hij voorvechter en grondlegger van de Rechten van de Mens.         

In het kader van de Dag van de Universele Rechten van de Mens (10 december) had Jo Wierts, vrijwilliger bij Amnesty International, een stand ingericht met promotiemateriaal van deze organisatie. In de pauze werd deze stand goed bezocht waar Jo uitleg gaf over het werk van Amnesty International.                 

Na de Pauze ontstond een levendige dialoog tussen de aanwezigen en dr. Rohling over de werkelijke waarden in het leven. Hoe wij zelf aan een betere wereld kunnen bijdragen in onze ontmoetingen met anderen.

Al met al een leerzame en geslaagde middag.

3 december 2014: Marina.

Woensdag 3 december keken we naar de film Marina. Nelleke gaf in haar inleiding aan dat deze film in het kader van de start van het 'Jaar van de Mijnen'werd getoond. Daarnaast geeft hij een goed beeld van discriminatie bij nieuwkomers: een probleem dat we ook vandaag nog steeds tegenkomen. Het Mijn-verleden was heel herkenbaar. De sfeer van 'Marina'en de accordeon-spelende Rocco was heel nostalgisch en soms ontroerend weergegeven. Na afloop werden deze indrukken door de aanwezigen gedeeld. 

20 november 2014: De Tangdynastie in China.

Hanske Kamphuis vertelde over de Tangdynastie in China aan de hand van een Powerpoint presentatie. Deze presentatie maakte ze als afstudeerwerk voor haar examen als antiquair. Aan de hand van mooie beelden duidde zij de Tang-tijd en het belang ervan in China: de gouden eeuw. Daar heeft de Zijderoute een groot aandeel in gehad. Schilderkunst, aardewerk, porselein en glas. Enorm veelzijdig. Het verschil tussen 'koud'of 'warm' (sansai is driekleurig geglazuurd) werd helder toegelicht. Heel veel terreinen van de maatschappij en de manier van leven zijn door deze kunstvoorwerpen overgeleverd. Hanske maakte een interessante analyse van de rol van de heel zelfbewuste Tang-vrouwen. Daarnaast toonde ze prachtige beelden van kamelen en paarden. Het onderwerp boeide nog meer door haar enthousiaste presentatie. de tijd was snel voorbij.      

19 november 2014: Philomena.

Op woensdag 19 november werd de film "Philomena" gepresenteerd in het Savelbergklooster te Heerlen. Na Overleg met Maurice Sonnenschein werd besloten de film te vertonen in de kapel en niet in de serre. Het externe bezoekersaantal bedroeg 18.                           

Philomena, een jong Iers meisje wordt zwanger en maakt daardoor haar familie te schande en wordt naar een klooster gestuurd, waar ze niet mag beslissen wanneer en hoe vak ze haar zoon ziet. Na enkele jaren wordt het jongetje door onbekenden meegenomen. Dat was de laatste keer dat zij hem zag. Geen ongebruikelijke gang van zaken in het streng katholieke Ierland van 50 jaar geleden. Met behulp van de oud-journalist Martin Sixsmith gaat zij op onderzoek ui naar haar zoon. Hij wil een 'human-interest' verhaal schrijven, zij wil weten wat er met haar zoon is gebeurd en of hij ooit wist van haar bestaan.

Gezien de algehele stilte na afloop mag er geconcludeerd worden dat deze, op een waargebeurd verhaal gebaseerde, film een verbijsterende indruk heeft achtergelaten. Zeer veel stof om verder over na te denken.   

11 november 2014: Dag van de Dialoog.

Heerlen in dialoog: Op dinsdagmiddag 11 november zaten we met 8 personen in de prachtige serre van het Savelbergklooster. We gingen met elkaar in dialoog rond het thema Vrijheid. Een gedicht gaf een eerste aanzet. Onze eigen ervaringen spitsten het thema toe. Het belangrijkste van vrijheid vonden we het kunnen zijn wie je bent, tot je recht kunnen komen. Waarbij meteen werd gezegd dat mijn vrijheid eindigt waar die van een ander in het geding komt. Er waren verhalen over een vlucht naar een land met toekomstmogelijkheden voor je kinderen, een opleiding mogen volgen, niet hoeven trouwen met iemand waar je niet van houdt, op kamers gaan wonen en vrij zijn in het kiezen van kleding of hoofddoek. Dromen die we hebben: iedereen haar of zijn eigens mogen maken en los komen van vooroordelen. Wetend dat er deze week in Nederland 30.000 mensen rondom dialoogtafels bijeen komen, is een extra stimulans om met dit initiatief door te gaan!

28 oktober 2014: Eva Maria Neumann: " Sie nahmen mir nicht nur die Freiheit".

Eva Maria Neumann sprak over haar leven inde DDR zoals dat heeft opgetekend in haar boek: "Sie nahmen mir nicht nur die Freiheit". Het was een adembenemend verhaal over wat er gebeurde tijdens het DDR-regime. Over de keuze haar kind niet te laten opgroeien in een communistische dictatuur. over de voorbereidingen van de vlucht, de ontdekking en de gevangenneming. De behandeling in de gevangenissen zoals je die in onze tijd niet meer voor mogelijk houdt. Uiteindelijk konden zij en haar man naar de Bondsrepubliek. Hun dochter pas anderhalf jaar later.

Eva Maria woont nu in Aken en heeft, vooral door het schrijven van het boek, de gebeurtenissen verwerkt. Vrede en Vrijheid en tenslotte ook Verzoening gevonden. Dat laatste kan tenslotte pas als men bereid is over de gebeurtenissen te praten en het eigen aandeel dat men aan de gebeurtenissen heeft gehad te erkennen.

Een middag die een veel groter publiek verdiend had.

13 oktober 2014: Dadaïstisch dichten.

Een workshop met Sebaz (Bas Verstegen). In de aankondiging in het boekje stond dat schrijfervaring niet nodig was. Sebaz legde uit dat veel schrijfervaring eerder remmend zou kunnen werken bij deze werkvorm. We begonnen met ontspanningsoefeningen om makkelijker in de juiste stemming te komen. Daarna een periode van leegschrijven: een techniek waarbij je door steeds maar door te schrijven uiteindelijk alle gedachten en ideeën los gaat laten en open kunt staan voor de nieuwe creatieve vormen. Uit de onsamenhangende teksten die zo ontstonden, haalt iedereen een aantal willekeurige fragmenten, knipte ze uit en formeerde ze zo dat er tot ieders verrassing een tekst/gedicht ontstond. Op dezelfde manier speelden we met herhalende woorden, regels. Bij de derde vorm schoof ieder een plaats op om met de tekstelementen van zijn buurman een nieuwe tekst te maken. Dat was zeer verrassend. Rond 1916 werkten dadaïstische schilders zo: ze scheurden schilderijen in stukken en maakten van de stukken een nieuw kunstwerk.

We hebben nog kort over onze ervaringen gesproken. Een creatieve middag.                                  

8 oktober 2014: Luisteren lieve mensen!

Woensdag 8 otober 2014 waren weer te gast bij de Zusters onder de Bogen in Maastricht. Joke Gehlen-Springorum, in haar werkzame leven docente klassieke talen, besprak met ons enkele preken van Augustinus. Ze is al jaren vertaalster van zijn preken. De titel van deze middag 'Luisteren lieve mensen' zette direct de toon: een aansporing van Augustinus in gewone taal om zijn toehoorders bij de les te houden. Na het leven van Augustinus, werd een drietal preken besproken. Eerst werden de evangelie tekst- en preekopname beluisterd. Daarna werd het geheel van commentaar voorzien. Duidelijk werd zijn formidabele kennis van Bijbelteksten, waardoor hij in staat was talloze teksten met elkaar in verband te brengen. Daarbij maakte hij gebruik van veel stijlfiguren: voor de vertalers moeilijk omdat die vaak lastig te vertalen zijn. Ze hebben die dan elders gecompenseerd. De eerste preek was een uitgebreide verklaring van het verhaal van Martha en Maria: de keuze van Maria is een metafoor voor de hemelse werkelijkheid, terwijl Martha de aardse rol vertegenwoordigt. De tweede was een echte donderpreek en de 3e was een verhaal dat ook vandaag de dag nog actueel is.

Het gehoor was na afloop enthousiast.

1 oktober 2014: Oud worden zonder het te zijn

Een prachtige zonnige ochtend, 1 oktober, dag van de ouderen! Met 10 personen zaten we bijeen rond het boek van Rudi Westendorp: 'Oud worden zonder het te zijn'. Hij heeft een heel positieve kijk op oud worden en stimuleert mensen om door gezond te eten en te bewegen en relaties te onderhouden, zin in het leven te houden. Natuurlijk had een aantal mensen daar bedenkingen bij en werden er allerlei omstandigheden bedacht en gevonden waarbij dat moeilijk is. Maar ook bij dit soort aanpak is de kijk van de persoon in kwestie van belang. Als het glas half vol is, is er meer mogelijk dan wanneer het glas altijd half leeg is. We stimuleren elkaar. Wat doe je aan bewegen? Hoe gezond leef je? Heb je een vriendennetwerk of claim je je kinderen? Wat doe je als je gezondheid begint af te nemen? Het was een inspirerende ochtend en we hebben afgesproken volgend jaar weer bijeen te komen en te kijken hoe ver we dan zijn op de weg met goede voornemens.