centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is ...

DE EUREGIO EN DE REFORMATIE

Protestanten zijn in Limburg ‘vreemde eenden in de bijt’. Maar in bepaalde hoeken van het Limburgse vinden we heel oude protestantse sporen terug.

Zoals bijvoorbeeld in Vaals. De Hervormde Kerk dateert uit 1671 en werd door de toenmalige overheid in Den Haag meegefinancierd. Deze kerk is nog steeds in gebruik. Er zijn echter nog meer gebouwen te vinden die in het verleden dienst hebben gedaan als protestants bedehuis. De voormalige Lutherse kerk is op dit moment cultureel centrum en de oude Waals-Hervormde Kerk is al lang geleden eerst omgebouwd tot bakkerij en doet nu dienst als woonhuis.

Ook heeft Vaals in de 17e eeuw nog een tijd onderdak geboden aan een groep doopsgezinden. Al deze kerkelijke gemeenschappen hadden verbinding met Aken. Er is dus een protestants verhaal over Vaals te vertellen en er valt nog veel protestants erfgoed te zien.

We gaan daar onder leiding van Kees Hollemans, ruim een halve dag voor uittrekken en het programma ziet er als volgt uit:

10:00 uur

Ontvangst in de pastorie met koffie en vlaai.

10:30 uur

Inleiding in de Protestantse Kerk over het protestantisme in het zuiden.                   

11:30 uur 

Wandeling door Vaals

12:45 uur 

Lunch in de pastorie

13:30 uur

Nagesprek met ruimte voor vragen

14:30 uur  

Kopje koffie of thee

15:00 uur 

Afsluiting

Kees Hollemans is emeritus predikant van de PKN, gemeente Maas-Heuvelland

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u laat weten dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!

DATUM

Maandag 23 april 2018

TIJD

10:00 - 15:00 uur

LOKATIE

Hervormde Pastorie, Kerkstraat 41, Vaals

BEGELEIDING

Kees Hollemans

CONTACTPERSOON

Nelleke de Kruik

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 17,50 alles inclusief

AANMELDING

Liefst vóór 15 april 2018

U kunt zich hiervoor aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en naar ons te verzenden.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.

Hartelijk dank voor uw aanmelding. Wij zullen u er ongeveer een week tevoren aan helpen herinneren.