centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is ...

VRIJDAGMIDDAGWANDELING

'FRUITLINTEN IN HET GELEENBEEKDAL'

De drie ringen, heeft dit seizoen opnieuw een tiental VRIJDAGMIDDAGWANDELINGEN geprogrammeerd. Niet alleen om te genieten van het prachtige Limburgse landschap, maar ook om te onthaasten en, voor wie dat wil, te bezinnen. 

omdat leven meer is.....

Bij het zoeken naar een thema voor de wandelingen, bleek er zo’n veelheid aan prachtige wandelmogelijkheden dat we zijn uitgekomen bij

WIE SJOEN OS LIMBURG IS

Evenals in de afgelopen seizoenen, zullen we ook nu weer fruit, bloemen, prachtige natuur en erfgoed tegenkomen

Deze wandelingen vinden steeds op een vrijdagmiddag plaats, zijn maximaal 8 kilometer lang en duren 2 à 2,5 uur.

Alle wandelingen zijn voorbereid en worden begeleid door Jo Wierts. 

We drinken na de wandelingen graag een kopje koffie of thee met u, voor de gezelligheid maar ook om uw ervaringen te horen en daarvan te leren. Bij aanmelding kunt u aangeven of u wilt vertrekken vanaf ons kantooradres in Wijnandsrade, of dat u rechtstreeks naar het startpunt van de wandeling wilt gaan.

De Geleenbeek is een beek die ontspringt in Benzenrade/ Heerlen. In de jaren ‘50 is de beek recht getrokken om het water zo snel mogelijk af te voeren naar de Maas. Daardoor heeft de beek het karakter van een kanaal gekregen. Er wordt hard gewerkt om de beek nu weer meer te laten slingeren (meanderen). Zo ontstaat er een natuurlijk landschap waar voldoende ruimte is voor mens, water, dier en plant. Een aantrekkelijke omgeving voor een mooie wandeling dus

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u laat weten dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!

DATUM

Vrijdagmiddag 20 april 2018

LOCATIE

Vertrek per auto: 13:15 uur van de Panhuysstraat 1, Wijnandsrade 

Start Wandeling: 14:00 uur bij Plusmarkt, De Doom 3, Heerlen/Welten

BEGELEIDING

Jo Wierts

CONTACTPERSOON

Jo Wierts

BIJDRAGE

€ 5,00 inclusief koffie/thee achteraf

AANMELDING

Liefst een week van tevoren

U kunt zich voor deze wandeling aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en naar ons toe te sturen.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.

Wij danken u voor u aanmelding en zullen u er ongeveer een week van tevoren aan helpen herinneren.