centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is ...

 HINDOEÏSME

BEZOEK AAN DE MURUGAN TEMPEL IN HEERLEN

Na een voorbereidende avond over achtergronden en begrippen van het hindoeïsme bezoeken we de Murugan tempel in Heerlen. We krijgen uitleg over de gang van zaken rond de eredienst in deze tempel, volgen de eredienst en sluiten af met een traditionele maaltijd in de tempel.

NB: Straatschoeisel mag in de tempel niet worden gedragen, dus neem eventueel sloffen mee.           

PROGRAMMA

18.00 tot 18.30 uur:  

Uitleg door een Nederlands-sprekende priester en vragen stellen

18.30 tot 19.00 uur:

Pauze. Terwijl de priester voorbereidingen voor de dienst verricht, kunnen we met mensen van de tempel spreken.

Een onderdeel van de dienst is het aanbieden van offergaven.  Een deel van uw bijdrage zal in de tempel worden geofferd.  Zo zullen we echt deel hebben aan het ritueel en worden opgenomen in de gebeden. 

19.00 tot 20.00 uur

Dienst. Gebeden en gezangen door de priester bij 5 altaren: wij kunnen dat met de andere aanwezigen volgen. De gebeden en gezangen zijn in het Tamil.

20.00 tot ca.21.00 uur

De spijzen, die tijdens de dienst bij de altaren zijn gezegend, worden gegeten bij een gezamenlijke maaltijd. Er is dan ook nog ruimte voor vragen. 


Het Shaivisme, waarbij de Tamil-vorm van hindoeïsme behoort, is een zeer diepe, devotievolle en mystieke denominatie in het hindoeïsme. Ze wordt als de oudste van de hindoe-denominaties beschouwd. 

Op dinsdagavond 9 januari geeft Gard Verstegen een inleiding over het hindoeïsme als voorbereiding op het bezoek van vandaag aan de tempel.

DATUM

Dinsdagavond 23 januari 2018

TIJD

18:00 - 21:00 uur

LOKATIE

Litscherveldweg 15, Heerlen

INLEIDER

Priester van de tempel

CONTACTPERSOON

Peter Bisscheroux

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 10,00 of €15,00 voor 9 en 23 januari samen

AANMELDING

Liefst vóór 4 januari 2018

U kunt zich hiervoor aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en naar ons te verzenden.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.

Hartelijk dank voor uw aanmelding. Wij zullen u er ongeveer een week tevoren aan helpen herinneren.