centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is ...

LUTHER, MIJNWERKERSZOON, MAN

EN MONNIK

De reformatie, zo wil de traditie, begon op 31 oktober 1517. Maarten Luther maakte 95 ferme kritiekpunten op theologie en kerkorde van Rome openbaar. 'Een Lutherse beweging’ ontstond en vertaalde zich in de evangelisch-Lutherse kerk en lag aan de oorsprong van de latere reformatorische kerken.

Maar wie was Maarten Luther en wat bewoog hem?

Zoals reeds gezegd, hij had hevige kritiek op de gang van zaken in zijn kerk. Niet dat deze augustijner monnik, mijnwerkerszoon uit het Duitse Eisleben, wilde breken met zijn kerk, hij wilde enkel de misstanden aan de kaak stellen. Maar in de roerige omstandigheden van zijn tijd, zowel politiek als kerkelijk, kwam van het een het ander en Luther, exuberant in taal, emoties en angsten, werd een van de belangrijkste theologen ooit.

‘Zondig en zondig hevig, maar heb een nog heviger geloof en vreugde in Christus’ schreef hij aan zijn vriend Melanchton.

Willem Boon brengt de man Luther voor het voetlicht en de essentie van diens overtuiging. Hij gaat in op het min of meer revolutionaire erfgoed van Maria, de moeder van Jezus, in de theologie van Luther.  En ook op zijn teleurstelling in boeren, zijn teleurstelling in de katholieke kerk en in de Joden, maar zeker ook in de vervreemding van een Godsbeeld, zoals wij die nu kennen, maar bij Luther al aanwezig was.

Willem Boon is predikant in de Evangelisch Lutherse kerk in Zuid-Limburg.

DATUM

Dinsdagavond 12 december 2017

TIJD

19:30 - 21:30 uur

LOKATIE

Andreaskerk, Palestinastraat 236, Heerlen

INLEIDER

Willem Boon

CONTACTPERSOON

Nelleke de Kruik

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 10,00 inclusief een kopje koffie of thee.

AANMELDING

Liefst vóór 5 december 2017

U kunt zich hiervoor aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en naar ons te verzenden.

 

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.

 

Hartelijk dank voor uw aanmelding. Wij zullen u er ongeveer een week van tevoren aan helpen herinneren.