centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is ...

VAN PAUSELIJKE MACHT NAAR EEN BIJBEL VOOR IEDEREEN

Vijftienhonderdzeventien is een scharniermoment in de geschiedenis: van Mid-deleeuwen naar Renais-sance. De agrarische samenleving raakt uit balans. We kijken naar de kaart van Europa en naar het grote Habsburgse Rijk. De communicatie neemt toe en er komen sociale opstanden. De wereld verandert en de kerk is in crisis. De paus wil meer macht en laat een grote basiliek bouwen: de Sint Pieter. Daar is geld voor nodig en de aflaathandel, met name de Pieteraflaten zorgen voor veel geld. 

In die tijd groeit de slimme Maarten Luther op.

Geloven in de zestiende eeuw is voor Luther een doodlopende weg geworden. 

“Offer noch aflaat”, zegt hij, “bedevaart noch schietgebed neemt God voor het individu in. Want Hij laat zich niet manipuleren". Het komt aan op iets anders. Het komt aan op overgave, oprechtheid, eenvoud. Geloven in Gods barmhartigheid, zegt Luther, is alles wat je kunt doen. Geloven is genoeg; iets anders heeft de gelovige niet. We volgen Luther en zien wat zijn de invloed  is op de loop van de geschiedenis.

Constance van der Putten komt vanavond naar ons toe om het verhaal rond Luther vanuit historisch perspectief toe te lichten.

Constance van de Putten is historica. Zij studeerde geschiedenis in Nijmegen en massacommunicatie in Amsterdam. Zij is docent geschiedenis aan de HOVO  en auteur van verschillende boeken.  

DATUM

Dinsdagavond 21 november 2017

TIJD

19:30 - 21:30 uur

LOKATIE

Andreaskerk, Palestinastraat 237, Heerlen

INLEIDER

Constance v.d. Putten

CONTACTPERSOON

Nelleke de Kruik

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 10,00 inclusief een kopje koffie of thee.

AANMELDING

Liefst vóór 14 november 2017

U kunt zich hiervoor aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en naar ons te verzenden. 

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.

Wij danken u voor uw aanmelding en zullen u er ongeveer een week van tevoren aan helpen herinneren.