centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is ...

FILOSOFEREN OVER GOD

De tijd van ‘God is dood’ ligt alweer even achter ons.

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is er in de filosofie sprake van een ‘terugkeer van religie’.

Aan het kruis is God zelf gestorven, stelt een aantal filosofen. Hij is echter ook weer opgestaan, maar dan anders. God is ‘werelds’ geworden. Hij is een van ons. God grijpt volgens hen dus ook niet in als het misgaat. Er komt ruimte voor het toevallige, het niet berekenbare.

‘God’ wordt weer een mogelijkheid, maar zonder dat je zeker kunt weten of je dat wat gebeurt werkelijk aan God toe kunt schrijven. Wijzelf zijn het die vanuit ons blikveld iets benoemen als ‘van God’.

We hebben het altijd over beelden en voorstellingen die wij van God hebben.

Filosoferen over God is een klein handzaam en lezenswaardig boekje onder redactie van René van der Rijst geschreven. 

René van der Rijst promoveerde op het denken van Derrida en is predikant van de PKN in Haarlem. Hij komt vanavond met ons filosoferen over God.

DATUM

Woensdagavond 25 oktober 2017

TIJD

19:30 - 21:30 uur

LOKATIE

De Brug bij de kerk aan het Tempsplein Heerlen

INLEIDER

René v.d. Rijst

CONTACTPERSOON

Nelleke de Kruik

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 10,00 inclusief een kopje koffie of thee

AANMELDING

Liefst vóór 18 oktober 2017

U kunt zich hiervoor aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en naar ons te verzenden.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen. 

Hartelijk dank voor uw aanmelding! Wij zullen u er ongeveer een week van tevoren aan helpen herinneren.