centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is ...

VORMEN VAN KERK-ZIJN

Kerken lopen leeg, het aantal gelovigen neemt af. En als we om ons heen kijken in de gevestigde kerken, klopt dat beeld. Er is kritiek op de manier waarop de officiële kerk ons wil laten geloven. De veranderingen waarop velen hoopten, gingen voor de een niet snel genoeg, voor de ander niet ver genoeg. Maar er zijn ook nieuwe initiatieven, los van de gevestigde RK en PKN-kerken.

Vanavond kijken we naar de zingende en lovende migrantenkerken, naar de pioniersplekken, naar de zaaltjes en kamers waar mensen enthousiast en bewogen met hun geloof bezig zijn. Waar niemand roept dat het een aflopende zaak is. Waar mensen in beweging komen.

Nelleke de Kruik verzorgt de inleiding. Zij is voorzitter van het bestuur van De drie ringen, lid van de programmaraad, heeft jarenlang ervaring als kerkelijk werker voor gemeenteopbouw en is oud-lid van de werkgroep gemeenteopbouw van de PKN.

DATUM

Dinsdagavond 17 oktober 2017

TIJD

19:30 – 21:30 uur

LOKATIE

Parochiehuis Nieuwenhagerheide, Hoogstraat 137a, Landgraaf

INLEIDING

Nelleke de Kruik

CONTACTPERSOON

Nelleke de Kruik

DEELNEMERSBIJDRAGE

€10,00 inclusief een kopje koffie

AANMELDING

Liefst vóór 10 oktober 2017

U kunt zich hiervoor aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en naar ons te verzenden.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.

 
Wij danken u voor uw aanmelding en zullen u er ongeveer een week van tevoren aan helpen herinneren.